Aanvragen uitkering (TOZO 5) voor zelfstandigen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 September 2021. Van 1 Juli 2021 tot en met 30 September 2021 geldt de TOZO 5 regeling.  
De voorwaarden voor de Tozo 5 zijn nagenoeg hetzelfde als bij de Tozo 4. Dat betekent dat ook bij Tozo 5 niet wordt getoetst op beschikbare geldmiddelen. Bij Tozo 5-aanvragen is de gemeente verplicht om uw identiteitsbewijs te controleren. Bij de (verlengde) aanvraag om Tozo 5 stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Ook als u dit al bij een eerdere Tozo aanvraag heeft gedaan.

U kunt vanaf 1 Juli 2021 digitaal een aanvraag indienen voor de Tozo 5.

Informatie Tozo 5

Wijzigingen

Tozo 5 kan niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Tozo 5 kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden tot de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, maar niet verder terug dan 1 Juli 2021, de ingangsdatum van Tozo 5. Tozo 5 loopt tot en met uiterlijk 30 September 2021. 

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt de regeling aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt en/of u in liquiditeitsproblemen bent gekomen. Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een lijst met vragen doorlopen om te kijken of u bij de doelgroep hoort.

Wat moet ik doen?

Ondernemers die nu al een Tozo-uitkering ontvangen, krijgen een brief van de gemeente met informatie om de verlenging aan te vragen. Deze verlenging kunt u digitaal aanvragen.

Verlenging Tozo

Nieuwe aanvraag

Ondernemers die niet eerder een Tozo aanvraag hebben ingediend en nu de Tozo 5 regeling willen aanvragen maken gebruik van het digitale formulier “nieuwe aanvraag Tozo 5”. U ontvangt een bevestiging van de aanvraag wanneer deze binnen is. De gemeente laat u binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag weten of u recht heeft op de verlengde regeling.

Nieuwe aanvraag Tozo 5

Maandelijkse verklaring Tozo

U moet elke maand een verklaring invullen van uw inkomsten als u gebruikmaakt van de Tozo. Dit kunt u doen via de knop.

Maandelijkse verklaring invullen

U ontvangt Tozo uitkering of heeft de (verlengde) Tozo uitkering aangevraagd en u wilt wijzigingen in uw situatie doorgeven?

Bijvoorbeeld een verhuizing, wijziging in uw inkomen of het inkomen van uw partner, uitschrijving Kamer van koophandel, beëindiging bedrijf? Laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten via tozodruten@drutenwijchen.nl .

Vraag en antwoord verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 5)

Vraag en antwoord TOZO

Heeft u vragen over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)? Misschien kunt u het antwoord vinden in de vraag en antwoord TOZO op onze website of op de website van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 30 Juni 2021 nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en voordat u genoeg geld binnenkrijgt zodat u alle maandelijkse kosten weer kunt betalen. Daarom kunt u mogelijk langer gebruik maken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen die ingaat vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering. Loopt uw Tozo-uitkering af in de maand Juni 2021? Dan kan de verlenging ingaan op 1 Juli 2021.

Hoe lang duurt de verlenging?

De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 30 September 2021. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de 4e periode van de Tozo-uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 Juli 2021 voor maximaal 3 maanden.

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo 5 te krijgen?

  • Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Het laatste nieuws hierover staat op de site van de Rijksoverheid. Nieuw is dat zowel de aanvrager als de partner een kopie van het identiteitsbewijs moet inleveren bij de aanvraag om Tozo 5. Ook dient u  en uw eventuele partner de aanvraag of de verlenging van de aanvraag te ondertekenen. Een verklaring –  zoals bij de Tozo 1, 2 en 3 – is bij de Tozo 5 niet meer teogestaan.
  • Om de juistheid te controleren kan de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren.
  • De uitkering is niet altijd meer met terugwerkende kracht aan te vragen. Zie daarvoor ook de informatie op de site van de Rijksoverheid.

 Waarom vraagt de gemeente aanvullende bewijsstukken op?

Bij de aanvraag van de Tozo 5 uitkering moet u uw gegevens invullen en bewijsstukken meesturen. Het is mogelijk dat de gemeente hierbij niet alle gegevens heeft opgevraagd die nodig zijn om het recht op, en de hoogte van de Tozo-uitkering goed te kunnen bepalen. De gemeente zal uw gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag van de uitkering te beoordelen. 

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Dan telt voor (de verlenging van de) uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U  en uw eventuele partner tekenen dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Ook de AOW of AOW toeslag bij uw oudere partner telt mee. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen. 

Wanneer bent u partners?

U bent partners als u:

  • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
  • op hetzelfde adres woont en:     
  • samen een huishouden heeft;     
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;    
  • samen een kind heeft;    
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of    
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen in de gemeente Druten?

Ondernemers die nu al een Tozo-uitkering ontvangen, krijgen een brief van de gemeente met informatie om de verlenging aan te vragen.

Ondernemers die niet eerder een Tozo aanvraag hebben ingediend en nu de verlengde Tozo willen aanvragen maken gebruik van het formulier “nieuwe aanvraag Tozo 5”. U ontvangt een bevestiging van de aanvraag. De gemeente laat u binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag weten of u recht heeft op de verlengde regeling.

U ontvangt Tozo uitkering of heeft de (verlengde) Tozo uitkering aangevraagd, woont in de gemeente Druten en u wilt wijzigingen in uw situatie doorgeven?

Bijvoorbeeld een verhuizing, wijziging in uw inkomen of het inkomen van uw partner, uitschrijving Kamer van koophandel, beëindiging bedrijf? Laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten via tozodruten@drutenwijchen.nl

Heeft u naar aanleiding van deze Q&A nog vragen die niet kunnen wachten?

Wij verzoeken u alleen bij urgente vragen die niet kunnen wachten, per mail contact op te nemen met onze gemeenten.
U kunt uw TOZO vraag insturen naar
tozodruten@drutenwijchen.nl als u woonachtig bent in de gemeente Druten of naar ondernemersloket@drutenwijchen.nl als u woonachtig bent in de gemeente Wijchen.