Het Drutense college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad vorige week geadviseerd om geen principebesluit te nemen over een fusie met Wijchen. Dit advies baseert het college op de vorige week gepubliceerde uitkomsten van het draagvlakonderzoek. Het college vindt het draagvlak onvoldoende. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit over een fusie. Dat doet de raad op 1 december. Op dat moment is dus pas duidelijk of er echt geen fusie met Wijchen in gang wordt gezet of dat de eerder ingezette koers toch wordt vervolgd.

Stel, de gemeenteraad volgt het advies op. Wat dan?

Als de gemeenteraad op 1 december inderdaad geen principebesluit neemt, dan gaat een fusie tussen Druten en Wijchen per 1 januari 2023 niet door. Hoe de toekomst eruitziet en of er ook later geen fusie komt, is nog onduidelijk. In het draagvlakonderzoek hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hun wensen en zorgen voor de toekomst uitgesproken. Het college vindt deze uitkomsten waardevol, ook als er geen samenvoeging met Wijchen komt. De uitdagingen voor de toekomst zijn er immers nog steeds.

Stel, de gemeenteraad volgt het advies niet op. Wat dan?

Als de gemeenteraad besluit dat een fusie toch een goed idee is, gaat de ingezette koers door. De raad geeft het college dan opdracht om een herindelingsontwerp te maken. De uitgesproken wensen en zorgen in het draagvlakonderzoek worden daarin vanzelfsprekend meegenomen. De verdere vervolgstappen in dit traject vindt u terug op www.druten.nl/samenvoeging.