U heeft een Drank- en Horecavergunning nodig als u alcoholische drank wilt schenken ter plaatse.

Denk hierbij aan een:

 • horecabedrijf (café of restaurant)
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
 • cafetaria en snackbar indien voor gebruik ter plaatse

Een slijterij die sterk-alcoholische drank verkoopt heeft ook een Drank- en Horecavergunning nodig. 

U heeft GEEN Drank- en Horecavergunning nodig als u alleen zwak-alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn.

Denk hierbij aan:

 • levensmiddelenbedrijven
 • supermarkten
 • snackbar/cafetaria (indien niet ter plaatse genuttigd).

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij het aanvragen van een evenementenvergunning.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Bij het doorlopen van het vergunningstraject wordt ook een Bibob-check gedaan. Wilt u meer weten over Bibob?

www.ondernemersplein.nl

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst.

Neemt u hiervoor contact op met het Team APV via apv@druten.nl of via telefoonnummer 088-4327000

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen en kunt dit aan ons melden via apv@druten.nl

Wat moet ik betalen?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden, de zogenoemde leges voor 2021.

 • Drank en Horecavergunning voor een commerciële inrichting: € 482,00
 • Drank en Horecavergunning voor een para-commerciële inrichting: € 319,50
 • Tijdelijke ontheffing om zwak-alcoholische drank tijdens een evenement te mogen schenken: € 50,75
 • Wijzigen of toevoegen van leidinggevende(n) aan uw Drank en Horecavergunning: € 71,00 

Wat heb ik nodig?

 • Volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier (model A of B) inclusief de verklaring(en) van de leidinggevende.
 • Een ingevuld vragenformulier Bibob incl. bijlagen. 
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leidinggevende(n) en/of bestuurders/ondernemers.
 • Kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
 • Arbeidsovereenkomst(en) voor zover in loondienst.
 • Huur-, of pachtovereenkomst of eigendomsbewijs van het pand.
 • Een plattegrond van het horecabedrijf inclusief terras.
 • Informatie over de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie van de inrichting.
 • Kopie van het bestuursreglement (alleen voor paracommerciële instellingen).
 • Lijst met barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd (alleen voor paracommerciële instellingen).

De gemeente kan om aanvullende informatie vragen.

Handig om te weten

Met een Drank- en Horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.
 • De leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden andere voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • De barvrijwilligers hebben de "Instructie Verantwoord Alcohol schenken" (IVA) gevolgd. 
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Hoelang duurt het?

Wij beoordelen uw aanvraag en indien nodig vragen wij om aanvullende informatie. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.