Lees pagina voor

Bestemmingsplannen overzicht

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen.

De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen of beslissen mee te werken aan een aanpassing of afwijking van het bestemmingsplan.

In voorbereiding

Vastgesteld

Geheel in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Deels onherroepelijk in werking

Er zijn geen plannen met deze status.

Geheel onherroepelijk in werking

Oudere bestemmingsplannen