Pagina opties

Groter

Begroting, nota's en jaarstukken

Voor- en najaarsnota

De voor- en najaarsnota geven weer hoe het staat met de lopende begroting van de gemeente Druten.

Voor- en najaarsnota's

Begroting

In de begroting leest u hoe het college de afspraken uit het coalitieakkoord uitvoert.

Naar de begroting

Jaarstukken

Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. We laten zien wat er in een jaar is bereikt, wat de daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

Naar de jaarstukken

Hier vindt u alle informatie over de begroting van de gemeente Druten en over de financiĆ«le situatie van de organisatie.