Pagina opties

Groter

Inspreken bij de gemeenteraad

U bent als burger, instelling of bedrijf van harte welkom om tijdens de RTG’s (Ronde Tafel Gesprekken) zaken mee te geven aan de raad. De raad kan dat dan betrekken bij haar besluitvorming. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda van het RTG staan. Iedere inspreker krijgt aan het begin van het desbetreffende agendapunt de gelegenheid om zijn of haar standpunt kenbaar te maken. De voorzitter zal hem/haar hiervoor uitnodigen. De inspreektijd per inspreker bedraagt vijf minuten. Naar aanleiding van de inspraak kunnen aanwezige raads- of burgerleden een verhelderende vraag stellen. Ook is het mogelijk dat de wethouder nog een reactie geeft. Daarna gaan de RTG-leden met elkaar en de wethouder in gesprek.

Meepraten?

Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffier. Aanmelden kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering bij Frans Aerts, tel 088-432 70 00 of e-mail: griffie@druten.nl.

De inspreektijd per inspreker bedraagt maximaal vijf minuten, dit komt overeen met ongeveer één getypt A4’tje. Het advies is om uw betoog kort en kernachtig te houden. Als u meer informatie kwijt wilt, kunt u dat op papier zetten. U kunt dit document vóór of direct na het RTG mailen aan de griffier. Hij zorgt voor verspreiding ervan onder de raads- en burgerleden.