Pagina opties

Groter

Nevenfuncties en declaraties

Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun taak. Deze kosten worden bestuurskosten genoemd. Deze kosten kunnen zij declareren. Het gaat bijvoorbeeld om declaraties voor reis- en verblijfskosten, opleidingskosten, congreskosten en ontwikkelingskosten.

Declaraties bestuur

Naast hun werk voor de gemeente hebben de burgemeester en wethouders soms ook andere functies. De nevenfuncties van het college B&W van de gemeente Druten kunt u raadplegen.

Nevenfuncties