Pagina opties

Groter
RSS

Oorlogsmonument Deest schuift op (02-09-2019)

De kerk in Deest met bijbehorende grond is in 2018 verkocht. Op de grond bij de kerk staat het voormalige oorlogsmonument. De parochie heeft de gemeente gevraagd om voor het monument een passende nieuwe locatie in het openbare gebied te zoeken.  

Nieuwe locatie

Met het 4 mei comité Deest, het parochiebestuur en de monumentencommissie is unaniem gekozen voor de plek bij het dorpshuis ’t Trefpunt in Deest. Voordat we het monument kunnen verplaatsen naar de nieuwe locatie moeten nog enkele stappen genomen worden.

Omgevingsvergunning

Omdat het een gemeentelijk monument is, moet voor de verplaatsing een omgevingsvergunning worden verleend. Op 26 augustus 2019 is de aanvraag door de gemeente ingediend. De doorlooptijd van de procedure is 14 weken. Als de vergunning (begin december 2019) onherroepelijk is, dan krijgt de aannemer de opdracht om de werkzaamheden uit te voeren. De aannemer denkt voor de werkzaamheden ongeveer twee tot drie weken nodig te hebben.

Beheer en onderhoud

Het groenbeheer rondom het oorlogsmonument blijft in handen van vrijwilligers uit  Deest. De gemeente heeft hiervoor structureel geld beschikbaar gesteld. Het reguliere onderhoud is, zoals alle kunst –en monumentenobjecten in de gemeente Druten, ondergebracht bij Art Conservation BV uit Vlaardingen.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Louis Nieboer. Dit kan per mail via l.nieboer@drutenwijchen.nl of telefonisch via 088 432 74 55.