Pagina opties

Groter
RSS

Reclame- en terrassenbeleid gemeente Druten vastgesteld (08-07-2019)

Op 5 juni 2019 is het Reclame- en Terrassenbeleid definitief vastgesteld door het college van B&W. Om het beleid te kunnen uitvoeren moest de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) gewijzigd worden. De gemeenteraad heeft hier donderdag 27 juni mee ingestemd.

Reclame- en terrasenbeleid (PDF)

Wat betekent dit?

Dit betekent dat het Reclame- en Terrassenbeleid definitief is en in werking treedt.

Overgangsrecht/uitsterfconstructie locatie-gebonden reclame

Voor bestaande reclame-uitingen die eerder zijn vergund, geldt het overgangsrecht. Zolang de reclame-uiting ongewijzigd blijft, mag deze blijven staan. Zodra er sprake is van wijziging, vervanging of verplaatsing, dan moet deze opnieuw getoetst worden aan het nieuwe beleid.

Het overgangsrecht is niet van toepassing op:

  • Sandwichborden/driehoeksborden. Deze zijn niet toegestaan in de gemeente Druten.
  • Reclame-objecten op gemeentegrond (bordjes op rotondes). Deze moeten voldoen aan het nieuwe beleid.
  • Reclame geregeld bij contract. Deze contracten worden tegen het einde van de looptijd nader bekeken en verlengd, vernieuwd of beëindigd.

Het terrassenbeleid gaat direct in

Omdat er geen terrassenbeleid was, geldt hier geen overgangsrecht. Terrassen dienen daarom vanaf nu aan het nieuwe terrassenbeleid te voldoen.

Handhaving

Het beleid valt of staat met de controle op de uitvoering ervan. En door erop te handhaven als het nodig is. Aan het team handhaving is gevraagd om dit op te nemen in hun handhavingsuitvoeringsprogramma.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Frank Warrens (f.warrens@drutenwijchen.nl, 088 – 4327 459) of Job-Joris van Hal (j.j.van.hal@drutenwijchen.nl, 088-4327 161).

Heeft u vragen over het adopteren van een rotonde? Neem dan contact op met Michel Eijkhout (m.j.h.eijkhout@drutenwijchen.nl, 088 – 4327 453)