Pagina opties

Groter
RSS

Ruimen graven op de algemene begraafplaats (14-05-2018)

Afbeelding gemeentehuis

.

Op de Algemene Begraafplaats aan de Koningstraat 93 te Druten zijn graven aanwezig waarvan het onderhoudsrecht is verlopen. Ook zijn er graven waarvan de rechthebbenden reeds eerder afstand hebben gedaan. Deze graven zullen in 2019 geruimd gaan worden

De rechthebbenden van graven die in aanmerking komen voor ruiming in 2019 krijgen zoveel mogelijk persoonlijk bericht over de ruiming of hebben dit reeds ontvangen.

Te ruimen graven

De te ruimen graven zullen steeds algemeen bekend gemaakt worden met een grafnummer. Op het gemeentehuis kan nadere informatie verkregen worden over de betreffende graven.

De volgende grafnummers komen voor ruiming in aanmerking. Bij deze graven staan oranje gekleurde paaltjes.

Te ruimen graven: juni 2019

03

372

582

1114

A178

101

442

583

1115

A179

102

507

584

1121

A303

122

508

603

1142

A304

136

510

604

1143

A305

137

525

605

1154

A306

165

526

623

1164

A307

166

531

662

1165

A310

224

535

663

3-19

A311

229

536

* 829

4-9

A314

230

539

* 844

4-10

A573

235

540

848

5-4

A574

236

549

* 866

5-5

A575

237

561

944

5-14

A577

259

562

945

5-15

A601

260

565

976

5-20

A602

289

566

978

5-21

A605

312

579

979

A173

A608

313

580

980

A174

A609

363

981

Graven zonder rechthebbenden

Ondanks de nodige zoekacties, zijn helaas niet alle rechthebbenden op te sporen. De komende maanden zullen bij de te ruimen graven waarvan wij op zoek zijn naar een rechthebbende paaltjes worden geplaatst. Voor de ruiming van 2019 betreft dit de grafnummers (*)  829, 844 en 866. Als u hierover nadere informatie kunt verstrekken, wilt u dan contact opnemen met de Gemeentewinkel (Backoffice medewerkers).

Verwijderen gedenktekens

In maart 2019 zal aan de rechthebbenden van de te ruimen graven (of directe nabestaanden van de overledenen) gevraagd worden om het gedenkteken op het te ruimen graf vóór 15-06-2019 te laten verwijderen. Dit dient te geschieden door een daartoe gespecialiseerd- en geoutilleerd bedrijf en in overleg met afdeling Openbare Werken van de gemeente Druten.

Gebeurt dit niet, dan vervalt het gedenkteken aan de gemeente Druten en wordt het monument tegelijkertijd met de ruiming verwijderd en duurzaam vernietigd.

Publicaties

Het gemeentebestuur zal mededelingen over de ruiming van graven steeds publiceren op het publicatiebord op de Algemene Begraafplaats, in de Maas&Waler en op deze website.

Meer informatie

Voor meer informatie over het verlengen of ruimen van graven kunt u contact opnemen met  team Gemeentewinkel Backoffice, de heer T. Nurdogan of mevrouw T. Wou, via het zescijferige telefoonnummer 14 0487.