Pagina opties

Groter
A A

Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

In 2019 zijn er 3 verkiezingen voor de Provinciale Staten van Gelderland, de Waterschapsverkiezing en de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement. Op woensdag 20 maart 2019 zijn er 2 verkiezingen op 1 dag.

Provinciale Staten van Gelderland

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. De Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de Provincie Gelderland en zien ook toe op de uitvoering van dat beleid. Daarnaast kiezen de leden van de Provinciale staten de leden van de Eerste Kamer. Die verkiezing vindt plaats op 27 mei 2019.

Wie mag er stemmen voor de Provinciale Staten?

Bestuur van Waterschap Rivierenland

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u ook stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Ze zorgen bijvoorbeeld dat er voldoende en schoon water is. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Wie mag er stemmen voor het Waterschap?

Stemmen met uw stempas

Bij de verkiezingen mag u alleen stemmen met een stempas. Uiterlijk 6 maart ontvangt u de stempas voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en het Waterschap. Met deze stempas en uw identiteitsbewijs kunt u stemmen bij een van de stembureaus in de gemeente Druten. 

Met uw stempas kunt u alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u stemmen in een andere gemeente? Laat uw stempas eerst omzetten in een kiezerspas.

Kunt u niet zelf gaan stemmen? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen.

Aanpak

Om te kunnen stemmen, neemt u mee naar het stembureau:

  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Meer informatie: