Pagina opties

Groter

Rekenkamerfunctie

De lokale rekenkamer is één van de instrumenten die de gemeenteraad heeft ter ondersteuning van zijn kaderstellende en met name controlerende taak. Sinds 2006 is de lokale rekenkamer een verplichting voor gemeenten.
De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. Zij spreekt daarbij een oordeel uit over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid, de besteding van gelden en de door de gemeenteraad genomen besluiten en brengt advies uit over verbetermogelijkheden. De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie.

In de gemeente Druten is gekozen voor de rekenkamerfunctie en is ingericht volgens het zogenaamde reguliere visitatiemodel. Het reguliere visitatiemodel houdt in dat de rekenkamerfunctie haar oordeel primair baseert op een analyse van raadstukken: raadsvoorstellen, raadsbesluiten, beleidsevaluaties en beleidsstukken.

De rekenkamerfunctie in Druten wordt bekleed door één persoon, de heer Bert Schouten.

Contact met rekenkamer

Heeft u een vraag over de rekenkamerfunctie of suggesties voor onderzoek dan kunt u per e-mail contact opnemen met de heer Bert Schouten: rekenkamer@druten.nl.

Documenten rekenkamer