Pagina opties

Groter

Wie zit er in het college van B&W?

Het Drutens college bestaat uit burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld en wethouders: Michel Lepoutre, Sjef van Elk en André Springveld. Gemeentesecretaris Annick Buise-Jansen adviseert het college.

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Corry van Rhee-Oud Ammerveld

van Rhee-Oud Ammerveld
contactgegevens en taken Corry van Rhee-Oud Ammerveld
FunctieBurgemeester
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving APV (boa's)
 • Voorlichting en communicatie
 • Bestuurlijke en regionale coördinatie
 • Internationale contacten
 • Juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatisering

Annick Buise-Jansen

Buise-Jansen
contactgegevens en taken Annick Buise-Jansen
FunctieGemeentesecretaris

Drs. Michel Lepoutre

Lepoutre
contactgegevens en taken Drs. Michel Lepoutre
FunctieWethouder
Taken
 • Financiën
 • Grondbedrijf
 • Openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer (infrastructuur)
 • Accommodaties
 • Handhaving en toezicht
 • Gebouwenbeheer
Politieke partijKernachtig Druten

Sjef van Elk

van Elk
contactgegevens en taken Sjef van Elk
FunctieWethouder
Taken
 • Werk en inkomen
 • Welzijn en zorg
 • Onderwijs
 • Kunst en cultuur
 • Sport
Politieke partijDorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid

André Springveld

Springveld
contactgegevens en taken André Springveld
FunctieWethouder
Taken
 • Wonen, ondernemen en recreëren
 • Vergunningverlening
 • Duurzaamheid en milieu
 • Monumenten
 • Mobiliteit en doelgroepenverkeer
Politieke partijDorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid