Bestuur & organisatie

College van Burgemeester en Wethouders

Icon

Samenstelling, besluitenlijsten, collegeprogramma, nevenfuncties en declaraties, Witnica.

Naar College van Burgemeester en Wethouders

Vacatures

Werken of stagelopen bij de gemeente Druten?

Naar Vacatures

Financiën

Icon

Informatie over de gemeentelijke financiën.

Naar Financien en begroting

Verkiezingen

Icon

Informatie en nieuws over verkiezingen.

Naar Verkiezingen

Gemeenteraad

Icon

Samenstelling van de gemeenteraad, raadskalender en vergaderstukken, contact met de gemeenteraad.

Naar Gemeenteraad

Verordeningen en beleidsregels

Icon

Overzicht van regelingen, verordeningen en beleidsregels.

Naar Verordeningen en beleidsregels

Samenwerking in de regio

De gemeente Druten maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio.

Naar Samenwerking in de regio

Live raadsvergaderingen en RTG's volgen

Icon

U kunt live- en archiefuitzendingen van de gemeenteraad en de Ronde Tafelgesprekken (RTG's) volgen.

Naar Live raadsvergaderingen en RTG's volgen

Klacht, bezwaar of tips?

Icon

Informatie over bezwaar maken, klacht indienen, de ombudsman en het aansprakelijk stellen van de gemeente.

Naar Complimenten, bezwaar en klachten

Onderscheidingen

Icon

U kunt personen, die zich inzetten voor de samenleving, voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Naar Onderscheidingen

Pagina opties