College van Burgemeester en Wethouders

Samenstelling college B&W

Icon

De burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris stellen zich aan u voor.

Naar Samenstelling college B&W

Witnica

Icon

Meer informatie over het vriendschapsverband met de gemeente Witnica in Polen.

Naar Witnica

Collegeprogramma

Icon

In het collegeprogramma geeft het college aan wat zij de komende jaren gaat doen en wil bereiken.

Naar Collegeprogramma

Nevenfuncties en declaraties

Icon

Een overzicht van declaraties en nevenfuncties van de raad, burgerleden en het college van burgemeester en wethouders.

Naar Nevenfuncties en declaraties

Besluitenlijsten van College B&W

Icon

Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. De besluiten die het college neemt, vindt u in de openbare besluitenlijsten.

Naar Besluitenlijsten van College B&W

Pagina opties