Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

Icon

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Naar Samenstelling gemeenteraad

Hoe vergadert de gemeenteraad?

Icon

Informatie over raadsvergaderingen en rondetafelgesprekken (RTG's).

Naar Hoe vergadert de gemeenteraad?

Besluitenlijsten

Icon

Bekijk hier een overzicht van de besluitenlijsten van raadsvergaderingen en RTG's (Ronde Tafel Gesprekken).

Naar besluitenlijsten raadsvergaderingen en RTG's

Videoverslagen raadsvergaderingen en RTG's

Icon

U kunt raadsvergadering en rondetafelgesprekken (RTG's) op een later moment terugkijken.

Naar Videoverslagen raadsvergaderingen en RTG's

Hoofdlijnen van beleid 2018-2022

Icon

Lees meer over de hoofdlijnen van beleid voor de raadsperiode 2018-2022.

Naar Hoofdlijnen van beleid

Inspreken

Icon

Wilt u uw mening over een onderwerp geven? Dat kan!

Naar Inspreken

Rekenkamerfunctie

Icon

De rekenkamerfunctie doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Naar Rekenkamerfunctie

Contact met de griffie

Icon

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de griffie.

Naar Contact met de griffie

Wat doet de gemeenteraad?

Icon

Bekijk hier informatie over hoe de gemeenteraad werkt.

Naar Wat doet de gemeenteraad?

Vergaderingen

Icon

Vergaderschema gemeenteraad, agenda en vergaderstukken.

Naar Raadskalender

Live raadsvergadering en RTG's volgen

Icon

U kunt live- en archiefuitzendingen van de gemeenteraad en de Ronde Tafelgesprekken (RTG's) volgen.

Naar Live raadsvergadering en RTG's volgen

Pagina opties