Klacht, bezwaar of tips?

Ombudsman

Icon

Als uw klacht door de gemeentelijke instantie niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u bij de ombudsman terecht.

Naar Ombudsman

Klacht indienen

Icon

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar, dan kunt u een klacht indienen.

Naar Klacht indienen

Bezwaar maken

Icon

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u in bepaalde gevallen een bezwaarschrift indienen.

Naar Bezwaar maken

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Icon

Als u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u schadevergoeding vragen.

Naar Aansprakelijk stellen van de gemeente

Tips?

Icon

Heeft u een tip of compliment voor de gemeente? Dan horen we dat natuurlijk ook graag.

Naar Contactformulier

Pagina opties