Verkiezingen

Verkiezingen 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Druten en voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Verkiezing gemeenteraad

Elke 4 jaar is de verkiezing van de gemeenteraad. De komende verkiezing is op woensdag 21 maart 2018.

Definitieve uitslag verkiezingen

Referendum

Deze vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten geeft de diensten AIVD en MIVD een uitbreiding van de in te zetten middelen. Kiesgerechtigde Nederlanders krijgen dan op het stembiljet de volgende vraag voorgelegd: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Meer informatie vindt u op de website referendum-commissie.nl.

Iemand anders laten stemmen (volmacht)

Icon

Bent u niet in de gelegenheid te stemmen? Machtig iemand anders om voor u te stemmen (volmacht).

Naar verkiezingen,volmacht

Stembureaus

Icon

U kunt op woensdag 21 maart van 7:30 uur tot 21:00 uur bij alle stembureaus in Druten uw stem uitbrengen. Klokslag 21:00 uur wordt er begonnen met het tellen van de stemmen.

Naar stembureaus

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

Icon

De kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn bekend.

Naar Kandidatenlijstengemeenteraadsverkiezingen

Stemmen in een andere gemeente

Icon

Wilt u stemmen in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan.

Naar verkiezingen, kiezerspas

Wie mogen er stemmen?

Icon

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen.

Naar Wie mogen er stemmen?

Uitslagen archief verkiezingen

Icon

Hier vindt u de uitslagen van de volgende verkiezingen: gemeenteraadsverkiezingen, Tweede Kamer, Waterschap en Provenciale Staten.

Naar uitslagen archief verkiezingen

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt?

Icon

U ontvangt uiterlijk 2 maart een stempas. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Vraag bij verlies tijdig een nieuw aan.

Naar stempas kwijt

Kiezerspas

Icon

Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente.

Naar verkiezingen, kiezerspas

Informatie voor politieke partijen

Pagina opties