Verordeningen en beleidsregels

Beleidsregels

Icon

Beleidsregels zijn voorschriften van het college van Burgemeester en Wethouders die een verordening verder uitwerken en verduidelijken.

Naar Beleidsregels

Verordeningen en regelgeving

Icon

Verordeningen zijn door de gemeenteraad opgestelde voorschriften die voor iedereen gelden.

Naar Verordeningen en regelgeving

Pagina opties