Inwoners en bedrijven in het buitengebied worden de belangrijkste oren en ogen in het veld van de gemeente. Dat staat in het plan dat Druten en de overige 13 gemeenten in Gelderland-Zuid ontwikkelden om criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan.

Gerichte aanpak

Burgemeester Corry van Rhee–Oud Ammerveld: “We zien steeds meer de gevolgen van criminaliteit. Het is erg belangrijk om er achter te komen wat er allemaal leeft bij de bewoners en ondernemers in het buitengebied. Met een gerichte aanpak waarbij samenwerking met andere gemeenten centraal staat, kunnen we echt het verschil maken”.

Het buitengebied van Gelderland-Zuid is groot. Gemeenten hebben lang niet altijd zicht op wat er zich afspeelt op het gebied van ondermijning. Landelijk is te zien dat criminele activiteiten zich steeds meer verplaatsen naar de buitengebieden. Dit geldt met name voor de productie van soft- en harddrugs. Daarom ontwikkelden de 14 gemeenten samen een overkoepelende aanpak met als insteek: samenwerking, afstemming en prioritering. Op deze manier willen ze de ondermijnende criminaliteit in het buitengebied hanteerbaarder maken.

Voorkomen waterbedeffect

De 14 gemeenten hanteren dezelfde uitgangspunten. Wat betreft uitvoering is er sprake van kleine variaties, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten om de plaatselijke situatie van ondernemers en inwoners. Met de nauwe samenwerking binnen Gelderland-Zuid wordt er geprobeerd te voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat.  

Enquête

In januari worden inwoners en ondernemers in het buitengebied van Wijchen via een persoonlijke brief uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. Doel van deze enquête is meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de ondermijnende activiteiten die in hun directe omgeving plaatsvinden.

Waar op te letten

Ook worden de inwoners en ondernemers uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij informatie over hoe criminelen te werk gaan, hoe zij signalen kunnen herkennen en waar ze deze kunnen melden. 

Keurmerk Veilig Buitengebied

In 2022 is het buitengebied van Wijchen voorzien van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Dit keurmerk biedt een platform om gezamenlijk en integraal een bijdrage te leveren aan (blijvende) veiligheid in het buitengebied. Onder de paraplu van dit keurmerk worden samenwerkingsverbanden tot stand gebracht binnen Gelderland-Zuid.