De komende weken is er een aantal bijeenkomsten over de mogelijke samenvoeging tussen Druten en Wijchen. Op deze pagina vindt u een overzicht hiervan.

17 november: informatiebijeenkomst uitkomsten draagvlakonderzoek

Op dinsdag 17 november 2020 vond de informatiebijeenkomst over de uitkomst van het draagvlakonderzoek naar de bestuurlijke fusie Druten - Wijchen plaats. U kunt deze bijeenkomst terugkijken via https://channel.royalcast.com/druten/#!/druten/20201117_1.

24 november: rondetafelgesprek

Op dinsdag 24 november 2020 houdt de gemeenteraad van Druten een extra rondetafelgesprek. Op de agenda staat het feitenonderzoek en rapportage draagvlakonderzoek naar een mogelijke fusie tussen Wijchen en Druten.

Tijdens het rondetafelgesprek kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. Wilt u inspreken? Meld u dan aan via griffie@druten.nl of via telefoonnummer 088 – 432 27 567.

U kunt het rondetafelgesprek live meekijken via www.druten.nl/vergaderingen. Hier vindt u ook de agenda en de stukken.

1 december: principebesluit

In de gemeenteraadsvergadering van 1 december neemt de raad een definitief besluit over een mogelijke fusie tussen Wijchen en Druten. U kunt deze bijeenkomst online volgen via www.druten.nl/vergaderingen.