Burenruzie. Het begint vaak met iets kleins. Ergernis over geluid, kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kan dit soort ergernis behoorlijk uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en in het ergste geval maken ze elkaar het leven behoorlijk zuur.

Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de sfeer en leefbaarheid in de wijk. Het risico op escalatie en strafbaar gedrag groeit, maar vaak gaat het te ver om justitie of politie in te schakelen. Ook de inschakeling van andere instanties als gemeente of woningcorporaties brengt niet altijd de oplossing. Buurtbemiddeling kan dan mogelijk uitkomst bieden.

Wilt u buurtbemiddeling inschakelen of heeft u vragen?

Dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur
contact opnemen met de coördinator vrijwillige buurtbemiddeling. 
Telefoon 024 - 32 32 751