De colleges van B&W in Druten en Wijchen adviseren beide gemeenteraden om niet door te gaan met een gemeentelijke herindeling. Beide colleges baseren hun advies op de resultaten van het uitgevoerde draagvlakonderzoek. 

Draagvlakonderzoek

Het onderzoek is dit najaar uitgevoerd op verzoek van de Drutense en Wijchense gemeenteraden. In het onderzoek werd niet alleen gevraagd naar de mening van inwoners over een eventuele fusie. Ook is gevraagd naar de wensen en zorgen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de toekomst van hun gemeente. Dit omdat de colleges een fusie zagen als een middel om toekomstbestendig te kunnen blijven werken.

Resultaten onderzoek

Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat er duidelijk overeenkomsten zijn in de mening over of een fusie een goed plan is. Zowel in Druten als in Wijchen de grootste groep geen voorstander van een fusie. Een kleinere groep is wel voorstander, of vindt het acceptabel onder voorwaarden. Tegenstanders van een fusie maken zich bijvoorbeeld zorgen over het verslechteren van voorzieningen of het verminderen van gemeentelijke dienstverlening.

Het onderzoek laat daarnaast zien dat in de wensen voor de toekomst veel overeenkomstige belangen zijn in Druten en Wijchen. Zo worden als belangrijkste voorzieningen in beide gemeenten medische zorg, winkels voor dagelijkse boodschappen en horeca genoemd. In dienstverlening vinden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties deskundige medewerkers, nabijheid van gemeentehuis en digitale dienstverlening het belangrijkste. Ook op het terrein van zorg en welzijn delen de gemeenten dezelfde top drie. Het belangrijkste vinden mensen in de toekomst de zorg voor ouderen gevolgd door preventie en samenwerken met verschillende hulpverleners.

Verder blijkt uit het onderzoek dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vinden dat het proces te snel gaat. Veel inwoners voelen zich daarnaast onvoldoende geïnformeerd.

Advies colleges

Op basis van de resultaten uit het draagvlakonderzoek zien de colleges in Druten en Wijchen geen andere mogelijkheid dan gemeenteraden te adviseren om niet door te gaan met een fusie. Op 1 december besluiten de gemeenteraden in Druten en Wijchen over een mogelijke fusie. De gemeenteraden hebben ter voorbereiding op dit besluit op 10 november de onderzoeksresultaten ontvangen. Op 17 november krijgen zij een toelichting hierop van onderzoeksbureau Berenschot. De colleges van B&W in zowel Druten als Wijchen gaan met hun gemeenteraden in gesprek over de toekomstperspectieven.

Onderzoeksrapportage inzien?

De resultaten van het draagvlakonderzoek zijn sinds vandaag openbaar. De draagvlakrapportage en het feitenboek van bureau Berenschot zijn hier te downloaden.