Lees pagina voor

Compensatieregeling

Een tegemoetkoming op grond van het minimabeleid is bedoeld om mensen met een inkomen rond de bijstandsnorm deel te kunnen laten nemen aan sociaal - culturele en sportactiviteiten.

Komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u behoren tot een van de volgende doelgroepen:

Er kan een maximaal bedrag per kalenderjaar worden toegekend: € 140 voor een alleenstaande (ouder) en € 200 voor een echtpaar. De regeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsgrens. De geldende bijstandsgrens is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Op de website van Bereken uw Recht (Deze link gaat naar een externe website) vindt u de bijstandsgrenzen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Druten.

Wat moet u doen?

Schriftelijk aanvragen

Aanvragen Compensatieregeling (PDF, 438.8 kB)