Maandag, dinsdag en woensdag waren de landelijke verkiezingen. Bijzondere verkiezingen omdat we er met elkaar voor moesten zorgen, dat iedereen coronaproof zijn stem uit kon brengen. Het was spannend vooraf maar het is gelukt!

Ik heb met bewondering gezien hoe onze inwoners en medewerkers daar een bijdrage aan hebben geleverd. Voor u als kiezer was het misschien volkomen vanzelfsprekend dat er bij de stemlokalen aparte in- en uitgangen waren, voldoende richtingaanwijzers, ontsmette potloden, voldoende mondkapjes, opvang bij binnenkomst, maatregelen om afstand te kunnen bewaren, aandacht voor communicatie via allerlei kanalen….. Maar vooral, voldoende mensen die de stemlokalen konden bemensen en voldoende mensen om de stemmen te tellen. En dat zijn dan toch weer de Maas en Walers!

Als het nodig is, dan zijn ze er! Geen probleem in onze dorpen om genoeg mensen in de stembureaus te hebben. De steeds veranderende opdrachten vanuit Den Haag werden creatief aangepakt. Op het laatste moment inspringen? Op het laatste moment toch voorzitter van een ander stembureau moeten zijn? Op het laatste moment toch maar meetellen? Geen probleem!

Deze corona-tijd-verkiezingen waren bijzonder en er waren heel wat obstakels weg te nemen. En dat is gelukt dankzij onze inwoners op de stembureaus. Dus bij deze, aan al die mensen die hieraan hebben meegewerkt, KANJERS BEDANKT, namens alle kiezers van onze dorpen!

Corry van Rhee-Oud Ammerveld
burgemeester