Het college heeft dinsdag 23 maart akkoord gegeven op het definitief bod RES 1.0. Dit is een bod van de regio Arnhem Nijmegen aan het Rijk om zo een bijdrage te leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord. De gemeente Druten draagt bij met bijna 80 hectare aan zonneparken verdeeld over de gemeente.  Deze zonneparken leveren energie voor het jaarlijkse stroomverbruik van ongeveer 24.000 huishoudens.

Andre Springveld, wethouder duurzaamheid: “Ik ben blij met de Drutense bijdrage aan de Regionale Energie Strategie. In de RES gaat het vooral over bouwen van windturbines en zonneparken tot 2030. Windturbines wil de gemeente Druten op dit moment nog niet. Daarom gaan we nu als college akkoord met de bijdrage in de vorm van zonneparken vanuit onze gemeente aan de RES. We zijn natuurlijk ook al bezig met de aanleg van zonneparken. Het drijvende zonnepark op de Uivermeertjes is al goed voor 17 hectare. Er zijn andere initiatieven voor zonneparken die nog een vergunning moeten aanvragen.”

De gemeenteraad beslist

Het college is akkoord met het definitieve bod RES 1.0. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad hierover. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad van Druten het definitieve bod vaststelt.

Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen

Het definitief bod RES 1.0 is het eerste bod van de regio Arnhem Nijmegen aan het Rijk. Het is gemaakt samen met onder andere energiecoöperaties, boerenorganisaties en milieuorganisaties. In dit eerste bod van de regio staat dat de 16 gemeenten in de regio zich gaan inspannen om 1,62 Terra Watt uur groene stroom op te wekken door zonnepanelen op grote (bedrijfs)daken, zonnevelden en windparken.