U heeft het vast meegekregen: als college van Druten zijn wij positief over een gezamenlijke toekomst met gemeente Wijchen. Vorige week hebben we op deze pagina uitgelegd welke voor- en nadelen wij zien bij een samenvoeging met Wijchen. Wij vinden dat we onze inwoners – ú dus – ook op de lange termijn het beste kunnen bedienen door samen met Wijchen één krachtige gemeente te vormen.

Informatie voor de raad

De gemeenteraad beslist over dit belangrijke onderwerp. Zover is het nog niet. De raadsleden laten zich nu eerst goed informeren. Dat gebeurt om te beginnen tijdens een bijeenkomst op dinsdagavond 7 juli, samen met de gemeenteraad van Wijchen. Op deze avond krijgen de raden uitgebreide informatie over het proces dat samenhangt met een eventuele fusie tussen Druten en Wijchen. Ook hun eigen rol komt aan bod. Daarnaast horen de raadsleden welke mogelijkheden er zijn voor een draagvlakonderzoek onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

U kunt meekijken

U kunt de bijeenkomst van 7 juli helaas niet bijwonen. Om de richtlijn van 1,5 meter na te kunnen leven, mogen we slechts een beperkt aantal mensen toelaten. Maar we nodigen u van harte uit om mee te kijken. Ga daarvoor naar https://bit.ly/drutenwijchen7juli2020. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de livestream. Daarmee kunt u de bijeenkomst rechtstreeks volgen én een vraag stellen, als u dat wilt.

Geen tijd op 7 juli? U kunt de bijeenkomst ook op uw gemak terugkijken. Zo kunt ook u zich een beeld vormen van wat een mogelijk fusietraject met Wijchen inhoudt. 

De volgende stap

De bijeenkomst van 7 juli is een belangrijk moment voor de raadsleden. Met de informatie die zij tijdens deze avond krijgen, gaan zij zich beraden op een volgende stap. Als het aan ons ligt, geeft de raad na de zomervakantie opdracht om te starten met een draagvlakonderzoek. Dan gaan wij u verder betrekken bij dit onderwerp dat ons allemaal raakt.


Burgemeester en wethouders
 

We vinden het belangrijk om u goed te informeren over een mogelijke samenvoeging met de gemeente Wijchen. Dat doen we onder meer via de gemeentepagina in de Maas&Waler. U ontvangt u bij deze krant ook een brief van de burgemeester en wethouders over dit onderwerp.