De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Druten heeft, in overleg met de Gelderse commissaris van de Koning, John Berends,  er voor gekozen  om pas na de raadsverkiezingen van 2022 verder te gaan met de procedure voor een nieuwe burgemeester. De huidige waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld zal tot die tijd aanblijven.
 

De vertrouwenscommissie had hier verschillende motieven voor.  Een verlenging van de aanstelling van de huidige waarnemend burgemeester, Corry van Rhee-Oud Ammerveld, leidt tot continuïteit en stabiliteit binnen het gemeentebestuur van Druten. Die stabiliteit is gewenst na het besluit om geen proces te starten voor een bestuurlijke herindeling met Wijchen, zeker gezien de recente wisselingen van collegeleden en de vacature voor de gemeentesecretaris.

Tevreden

Ook vindt de vertrouwenscommissie het niet wenselijk de vacature nu open te stellen omdat er begin volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden. Het is logischer de nieuwe raad een profiel op te laten stellen.

En – last but not least – is de gemeenteraad uitermate tevreden over de waarnemend burgemeester.

Opgaven

De commissaris van de Koning heeft laten weten achter dit standpunt te staan. Hij ziet graag dat de waarnemend burgemeester leiding geeft aan de afronding en uitvoering van het raadsbesluit van 1 december 2020 over de bestuurlijke toekomst. De  focus ligt daarbij op de uitwerking van de scenario’s voor de bestuurlijke toekomst van Druten en de positionering van Druten als zelfstandige gemeente in de regio.

Een ander aandachtspunt is de doorontwikkeling van de gemeenteraad die de afgelopen jaren in gang gezet is, waarbij de focus ligt op het vergroten van de bestuurskracht van de raad en het inwerken van de nieuwe raad bij gemeenteraadsverkiezingen.

De commissaris heeft inmiddels de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om in te stemmen met de verlenging van de aanstellen van mw. Van Rhee-Oud Ammerveld.

Vragen

Voor persvragen kunt u contact opnemen met de  voorzitter van de vertrouwenscommissie dhr. Gerard Worm via 06 46 84 40 95.