De gemeenteraad van Druten heeft in 2018 de routekaart energieneutraal Druten 2040 vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om 50 hectare aan zonneparken te realiseren. Een paar weken terug werd al bekend dat het drijvende zonnepark op de Uivermeertjes gebouwd gaat worden. Sinds 28 juli zijn de 2 initiatiefnemers bekend die een omgevingsvergunning mogen aanvragen voor een zonnepark. Dat zijn Renewable Factory en het lokale samenwerkingsverband tussen Green Trust, Marc Verbruggen en Harry en Tonny van der Stroom. Beide initiatiefnemers willen een zonnepark langs de Maas en Waalweg realiseren. 

De twee initiatieven zijn geselecteerd uit negen ingediende plannen. Belangrijk bij de beoordeling van de plannen was hoe de omgeving wordt betrokken en hoe het zonnepark wordt ingepast in het landschap. Maar ook van belang is de minimale belasting voor het milieu bij de aanleg van het zonnepark. In de beoordeling woog draagvlak en participatie het zwaarst mee. Hoe zorgen de initiatiefnemers ervoor dat belanghebbenden worden betrokken.
“Ik was onder de indruk van het aantal ingediende plannen. Door de gevolgde procedure kan ik met een gerust hart zeggen dat de juiste keuzes zijn gemaakt” aldus André Springveld, wethouder Duurzaamheid. 


Afspraken met stakeholders

Beide partijen hebben, om het draagvlak te vergroten, afspraken gemaakt met belangrijke stakeholders. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebiedscoöperatie Vitaal Druten en het burgerplatform Burgers geven Energie.