Het Drutens Bosje is een spannend speelbos met toestellen, boomstambruggetjes, een kabelbaan, een groot klim- en klautertoestel waar de kinderen kunnen klimmen en klauteren. Een grasveld om heerlijk te picknicken of een balletje te trappen. Ook zijn er struinpaden, trimtoestellen, een Cooper pad (tijdsduurloop-route), wandel- en fietspaden. Bij een goede winter kan er geschaatst worden op een natuurijsbaan.

Maar het is ook een gebied met natuur, rust en restanten van een bedrijvig leven. Heerlijk om te wandelen en te genieten. Takkenrillen en stobbenwallen zijn aangelegd voor meer broedgelegenheid, er zijn kruidenrijke graslanden (in ontwikkeling).