Burgemeester en wethouders van Druten zijn positief over een gezamenlijke toekomst met gemeente Wijchen. We gaan graag in op de voor- en nadelen die wij zien bij een fusie met Wijchen.

Mogelijke voordelen van een fusie

We worden een sterkere speler in de regio
Daardoor kunnen we meer invloed uitoefenen. Als grote gemeente van zo’n 60.000 inwoners krijgen we gemakkelijker zaken voor elkaar voor onze inwoners. Dat is belangrijk in een tijd waarin steeds meer regionaal wordt geregeld. Bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw, de plaats van windmolens en de aanpak van files.

Onze dienstverlening wordt beter

Twee jaar geleden zijn onze ambtenaren en die van Wijchen samengevoegd tot één werkorganisatie. Deze ambtelijke fusie heeft ervoor gezorgd dat onze organisatie professioneler en minder kwetsbaar is. Maar er gaat wel veel tijd en aandacht naar het bedienen van twee gemeentebesturen. Met één bestuur is er minder afstemming nodig, kunnen we sneller besluiten nemen en efficiënter werken. Dat geeft ruimte om onze dienstverlening verder te verbeteren en dichtbij inwoners te organiseren. En kunnen we de extra taken van het rijk blijven uitvoeren.

Mogelijke nadelen van een fusie

De afstand tussen inwoners en gemeente neemt toe

Hoe groter de gemeente, hoe minder betrokkenheid bij het bestuur. Dat is een risico dat we zien. Maar daar kunnen we wat aan doen. Bijvoorbeeld met een actief kernenbeleid, waarbij de leefbaarheid in onze dorpen en wijken centraal staat. Voor inwoners en organisaties die met ons samenwerken, moeten we goed bereikbaar en nabij blijven. Omdat er al een ambtelijke fusie is, verandert de afstand tot de organisatie niet.

De dorpskernen verliezen hun identiteit

Blijft Druten … Druten, Afferden … Afferden, Deest … Deest, Horssen … Horssen en Puiflijk … Puiflijk als we gaan fuseren? Die vraag horen we vaak. Overal in het land zien we echter dat inwoners zich vooral verbonden voelen met hun buurt, wijk of dorp. Daar identificeren zij zich mee. Dat wordt niet anders na een fusie. 

Mogelijke financiële gevolgen

Druten en Wijchen zijn allebei financieel gezond. De hoogten van de lokale belastingen, zoals OZB, reinigingsrecht en rioolheffing, liggen dicht bij elkaar. We verwachten dat daarin na een bestuurlijke fusie weinig verandert.

Onze conclusie is dat de voordelen van een fusie opwegen tegen de nadelen. Door samen met Wijchen één krachtige gemeente te vormen, kunnen wij onze inwoners op de lange termijn het beste bedienen. Maar de gemeenteraad is aan zet!
De raadsleden laten zich nu eerst goed informeren over dit belangrijke onderwerp. Dat gebeurt tijdens een speciale informatiebijeenkomst op 7 juli a.s. 

Burgemeester en wethouders