Het gaat goed met de verkoop van kavels op Westerhout-Zuid. Dit bedrijvenpark is met name bedoeld voor Drutense ondernemers die vanwege uitbreidingsplannen op zoek zijn naar een plek om hun droom waar te maken. Het college van Druten is verheugd mede te delen dat er een kavel is verkocht. Dit keer aan het Drutense bedrijf Exner Ingenieurstechniek b.v.


Wethouder Brink: “Het is goed om te zien dat het bedrijvenpark voldoet aan waar het ooit voor is bedoeld: ruimte bieden aan de lokale ondernemers. Ook voor de nog overige kavels is veel interesse vanuit lokale ondernemers.”


Exner Ingenieurstechniek ontwikkelt hoogwaardige robotinstallaties

Dit innovatief Drutens bedrijf is vanwege ruimtegebrek op de huidige locatie op zoek gegaan naar uitbreiding. De directeur, Emil Exner jr liet zijn oog vallen op een zichtlocatie aan de Van Heemstraweg. Op deze locatie gaat hij de uitbreiding van zijn bedrijf realiseren. Exner is een mooie aanvulling voor het bedrijvenpark.


Bouwgrond bedrijventerrein te koop

De gemeente Druten exploiteert aan de zuidrand van de kern Druten het bedrijvenpark Westerhout–Zuid. Dit bedrijvenpark is met name bedoeld voor Drutense ondernemers die vanwege uitbreidingsplannen op zoek zijn naar een plek om hun droom waar te maken. Kijk voor mogelijkheden op www.westerhout-zuid.nl.