Een korte inleiding

De gemeenten Druten en Wijchen werken al intensief samen. Twee jaar geleden bundelden de ambtenaren hun krachten: sindsdien vormen zij samen één werkorganisatie. Als het aan de burgemeester en wethouders ligt, wordt nu ook de volgende stap gezet: een samenvoeging van de beide gemeenten.

Het rijk legt steeds meer taken bij de gemeenten neer. Veel onderwerpen vragen om een regionale aanpak. Zeker voor kleinere gemeenten is dit een hele uitdaging. Door samen met Wijchen één krachtige gemeente te vormen, kan er meer aandacht uitgaan naar de dienstverlening en een stevige positie in de regio. Zo kunnen we onze inwoners ook in de toekomst het beste van dienst zijn, vinden de burgemeester en wethouders van Druten.

Op 22 september gaven de gemeenteraden van Druten en Wijchen groen licht voor een draagvlakonderzoek naar een mogelijke fusie. Dat betekent dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hun mening mogen geven hierover. Dat kan via een enquête én tijdens de bijeenkomsten die de gemeenten in september, oktober en november organiseren. Met de resultaten uit de enquête en de bijeenkomsten, nemen de raden begin december 2020 hun besluit over de bestuurlijke toekomst van de beide gemeenten.