Deze week zijn de laatste bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers. Tijdens de bijeenkomsten kunnen aanwezigen hun mening laten horen over een eventuele fusie tussen de gemeenten Wijchen en Druten. De bijeenkomsten maken, samen met de uitgevoerde enquête onder inwoners en gesprekken met buurgemeenten en de provincie, onderdeel uit van het draagvlakonderzoek.

Respons

In totaal waren er in beide gemeenten de afgelopen periode 21 bijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo’n 400 personen waren daarbij aanwezig. In Druten waren zes inwonersbijeenkomsten. Voor ondernemers uit Druten waren er drie en voor maatschappelijke organisaties twee bijeenkomsten. De enquête is ingevuld door ruim 30% van de mensen die hiervoor een uitnodiging ontvingen. Dit betekent dat ruim 14 duizend mensen hun stem door middel van de enquête hebben laten horen. 

Uitslag onderzoek

Op 11 november verschijnt het rapport van onderzoeksbureau Berenschot. Dit rapport is gebaseerd op de resultaten uit de bijeenkomsten en de enquête enquête en de gesprekken met de buurgemeenten en de provincie. Vanaf woensdag 11 november is het rapport voor iedereen in te zien op www.druten.nl/samenvoeging.

Hoe verder?

Nadat de resultaten uit het draagvlakonderzoek bekend zijn gemaakt, is er 17 november een informatiebijeenkomst voor de Drutense gemeenteraad. Deze dag worden zij geïnformeerd over het onderzoek en kunnen raadsleden vragen stellen. Ook in Wijchen is er een bijeenkomst voor de gemeenteraad. Op 1 december besluiten beide gemeenteraden of ze een fusie zien zitten, of niet. Het college van burgemeester en wethouders geeft de gemeenteraad voor die datum ook hun advies over deze vraag, op basis van de resultaten uit het draagvlakonderzoek.