Wij willen dat u al onze brieven en e-mails begrijpt. Dat u meteen snapt wat wij zeggen. Maar schrijven in duidelijke taal is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker in een gemeente. We hebben ingewikkelde regels en wetten. Ook gebruiken wij veel afkortingen en ‘ambtelijke’ woorden. Om in duidelijke taal te schrijven moet er dan ook heel wat gebeuren.

Waarom is duidelijke taal belangrijk?

Om mee te kunnen doen in onze samenleving, moet iedereen begrijpen wat de gemeente schrijft. Zonder dat u hiervoor hulp van anderen moet vragen. Zo weet u wat uw rechten en plichten zijn. En dan weet u waarom u bijvoorbeeld een brief van ons krijgt. Ook willen wij dat inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven ons begrijpen.

Wat doen wij om in duidelijke taal te schrijven?

  • Nieuwe medewerkers volgen een training Duidelijke taal.
  • We bieden regelmatig taaltrainingen aan collega’s aan.
  • We hebben medewerkers die ook taalcoach zijn. Zij helpen collega’s om te schrijven in duidelijke taal.
  • We vragen inwoners wat ze van onze brieven vinden en passen ze zo nodig aan.
  • Wij herschrijven van veel van onze brieven in duidelijke taal.
  • Niet alleen bij inwoners, ook bij het schrijven van stukken voor de gemeenteraad. letten wij op gemakkelijker taalgebruik.

Onduidelijke informatie? Laat het ons weten!

Heeft u een moeilijke brief of e-mail van ons gekregen? Begrijpt u de tekst op onze website niet? Of is een bericht op social media niet duidelijk. Laat het ons weten! Dan helpen wij u met uw vraag. En dan zorgen wij voor een tekst die wel duidelijk is.

Meld een lastige tekst