Woensdag 24 juni ondertekende de gemeente Druten een overeenkomst met Excluton BV. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing van het bedrijf, grondverkoop en afwikkeling van eventuele planschade. Samen met het raadsbesluit vormt deze overeenkomst een nieuw bestemmingsplan voor Excluton BV.

Langdurige procedure

De procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan heeft jaren geduurd. Een eerste poging strandde in 2014 bij de Raad van State. Het nieuwe bestemmingsplan en de bijbehorende overeenkomst komen tegemoet aan alle bezwaren die de rechter had op het plan. Een mooi resultaat.

Wethouder Springveld van Ruimtelijke Ordening is blij het dossier Excluton eindelijk te kunnen sluiten.

Excluton

Excluton is producent van sierbestrating, betonnen bestratingsproducten en inrichting van Openbare Ruimte. De eigenaar van Excluton, Frans van Haren, laat weten tevreden te zijn met het nieuwe bestemmingsplan. “Na een proces van 20 jaar kan het bedrijf eindelijk weer groeien en bouwen aan zijn toekomst en continuïteit”, aldus Van Haren.