De gemeenteraden van Druten en Wijchen hebben op 1 december besloten om niet per 1 januari 2023 met elkaar te fuseren. In beide gemeenten werden wensen voor de toekomst en het belang van het voortbestaan van de werkorganisatie Druten Wijchen uitgesproken.

De Drutense gemeenteraad was unaniem over de wens om vooruit te kijken. Ook had de raad complimenten voor de werkorganisatie en liet weten groot belang te hechten aan het voortbestaan en de doorontwikkeling ervan. Het CDA en Sociaal Maas en Waal wilden wel doorgaan met de fusie. Het college kreeg de opdracht mee tot een voorstel met verschillende opties voor de toekomst van de gemeente Druten. Daarin moet aandacht zijn voor positionering in de regio en samenwerking met andere gemeenten. Voor de Drutense raad is een grote kernengemeente in het land van Maas en Waal een goede optie. Daarnaast heeft de raad het college gevraagd ervoor te zorgen dat de werkorganisatie goed blijft functioneren.

In Wijchen wilden D66 en Sociaal Wijchen de mogelijkheden voor een fusie op korte termijn nog verder onderzoeken, maar vonden hiervoor geen meerderheid. Het merendeel van de fracties vond het wel belangrijk om de uitkomsten van het draagvlakonderzoek mee te nemen in een toekomstvisie. De raad roept het college op om een strategische visie te ontwikkelen op een toekomstbestendige gemeente. De raad had veel opmerkingen over het proces en heeft het college daarom gevraagd om een uitgebreide evaluatie. Hierin moeten nadrukkelijk ook leerpunten van de fracties zelf worden meegenomen. Tot slot vond het merendeel van de raadsleden dat er meer duidelijkheid moet komen over de ontwikkeling van de werkorganisatie. Het college kreeg dan ook de opdracht om een actieplan voor medewerkers op te stellen.

Meer informatie

De openbare raadsvergaderingen, die online te volgen waren, zijn terug te kijken via www.druten.nl/vergaderingen en www.wijchen.nl/vergaderingen. Meer informatie over de gevolgen van het besluit van de gemeenteraden is te vinden op www.druten.nl/samenvoeging en www.wijchen.nl/samenvoeging.