Beste schoolkinderen, ouders en verzorgers,

We zijn blij dat de kinderen weer naar school mogen. Voor de kinderen, die elkaar eindelijk weer in het echt ontmoeten op school. En natuurlijk ook voor de ouders, die de afgelopen weken opnieuw extra inzet leverden voor thuisonderwijs. Vaak in combinatie met hun eigen werk. Ik hoop dat u deze periode goed bent doorgekomen. En dat we met elkaar een goede start maken nu de scholen weer open gaan.

Samen weer veilig naar school
De scholen hebben het onderwijs aangepast aan de Corona-maatregelen. De actuele Corona-maatregelen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs. We vragen aan u om zich aan deze maatregelen te houden. Ook rond het schoolplein en bij het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren). Zo werken we samen aan een veilige terugkeer naar school.

Het virus is niet alleen tijdens schooltijden actief
Ook is het belangrijk dat u buiten de schooltijden de Corona-maatregelen respecteert. Zo maken we het risico kleiner dat kinderen het virus de school in brengen.

Hoewel we het allemaal graag anders zien, blijft voorzichtigheid nog steeds erg belangrijk! Ik reken op u.

 

Met vriendelijke groet,

Gérard de Wildt,

Wethouder Welzijn en Zorg, Onderwijs en Sport