Ideeën?

Heeft u ideeën of wensen? Deel deze met ons. Dat kan op de volgende manieren:

  1. U bezoekt de informatieavonden en vertelt daar over uw wensen of ideeën.
  2. U informeert een lid van de klankbordgroep en vraagt hem/haar uw wensen of ideeën mee te nemen.
  3. U laat een bericht achter op onze facebookpagina www.facebook.nl/gemeentedruten
  4. U informeert ons per mail communicatie@druten.nl

Pagina opties