Klankbordgroep Hogestraat

De klankbordgroep vervult een belangrijke rol in het proces. De leden van de klankbordgroep Hogestraat vertegenwoordigen ieder een achterban, zoals bewoners, ondernemers, rolstoelgebruikers, fietsers etc. Op verschillende momenten in het proces zijn zij de stem van hun achterban. Dat betekent dat ieder lid van de klankbordgroep de verantwoordelijkheid heeft om zijn achterban te raadplegen en ook te informeren.

In totaal ontvingen we 23 aanmeldingen voor deelname aan de klankbordgroep. Fijn om te zien dat iedereen zich betrokken voelt en zich ook graag in wil zetten. Het selecteren is zorgvuldig gebeurd. Wij vonden het belangrijk dat zoveel mogelijk groepen belanghebbenden vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep. Daarnaast hebben wij gekeken naar de spreiding over de Hogestraat.

Naam: Vertegenwoordigt: Telefoonnummer: Mailadres:

Klankbordgroep

Mien Cornelissen

gebruikers; ouderen, bestuur KBO miencornelissen@ziggo.nl
Petra van den Bosch      gebruikers; minder validen, rolstoelgebruikers petravankraay@hotmail.com
Jorg Janssen

gebruikers; fietsers, schoolgaande kinderen, ouderklankbordgroep De Kubus

0487-51 47 55
Warner de Boer gebruikers; fietsers, wandelaars en consumenten 0487-51 60 78

warnerdeboer52@gmail.com

Ingrid van de Klok bewoners 06-46 28 46 53 a.klok88@upcmail.nl

Frank van Lunen

ondernemers (Hans Janssen Makelaars) 0487-51 34 24 fvlunen@hansjanssendruten.nl
Maarten Jacobs ondernemers die geen lid zijn van de OVD  (DIO drogisterij Mano) manodruten@gmail.com

Geert Vonk

ondernemers en eigenaren panden (bakkerij Geert Vonk) 0487-51 25 53 info@bakkerijgeertvonk.nl

Pieter Bisschop

Bestuurslid OVD
info@ovd-druten.nl

Deze leden klankbordgroep vertegenwoordigen u. Wilt u iets melden? Heeft u ideeën? Laat het dan weten aan de leden van de klankbordgroep. 

Projectteam gemeente

Naast de klankbordgroep heeft de gemeente ook een projectteam samengesteld van collega's die vanwege hun kennis betrokken zijn bij het proces. Het projectteam stuurt het proces.  

Pagina opties