Planning

Planning werkzaamheden Hogestraat:

Het werk is opgedeeld in 9 fases, zodat de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar blijft. De aannemer zorgt ervoor dat voetgangers altijd veilig langs de werkzaamheden kunnen lopen. De aannemer start per fase met het aanpassen van de weg en daarna het voetgangersgedeelte. Daarnaast zorgt de aannemer ervoor dat alle evenemten gewoon door kunnen gaan.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Download dan de app Hogestraat Druten. Deze is nu al beschikbaar via Android en over een week ook via uw Apple toestel.

Hieronder staan de werkzaamheden per fase. Dit is een indicatie. Het kan zijn dat er onverwachte omstandigheden zijn, waardoor de planning anders wordt. De aannemer houdt u hiervan op de hoogte via de app en informeert de direct betrokkenen persoonlijk. In de presentatie van Gebr. Remmits ziet u de tekening van de locaties en de fases.

Fase 0: Parkeerplaats Margrietstraat (16 april t/m 9 mei 2018)

Fase 1: Kruispunt Raadhuisstraat bij gemeentehuis (16 april t/m 9 mei 2018)

Fase 2: Begin Hogestraat, Genieten & Meer tot Verploegen Schoenmode ( 14 mei t/m 31 mei 2018)

Fase 3a: Hogestraat, zijde Verploegen Schoenmode tot Blokker (5 juni t/m 21 juni 2018)

Fase 3b: Hogestraat, zijde Via Moda tot Coppes Optiek)  (22 juni t/m 11 juli 2018)

Fase 4: Hogestraat, Blokker tot A&A Tours) (12 juli t/m 31 juli 2018)

Fase 5: Gedeelte Raadhuisstraat, Hogestraat en Ooievaarstraat ter hoogte van IJssalon Loeff  (3 augustus t/m 23 augustus 2018)

Fase 6: Hogestraat vanaf Ooievaartstraat tot Markt ( 24 augustus t/m 13 september 2018)

Fase 7: Hogestraat, kruising met Markt tot de kerk (14 september t/m 14 oktober 2018)

Fase 8: T-splitsing Hogestraat en Kattenburg ( 5 oktober t/m 25 oktober 2018)

Proces tot nu toe:

 • Bijeenkomst aanpak Hogestraat, 15 februari 2016, 19.30 uur, Cultureel Centrum D'n Bogerd Druten. Het verslag staat op de website.
 • Bureau Kragten maakt meerdere impressies/schetsontwerpen met als basis de uitkomsten van de eerste bijeenkomst.
 • Bijeenkomst klankbordgroep Hogestraat, 22 maart 2016, 19.00 uur, Vergaderzaal De Waai, gemeentehuis Druten; bespreken eerste impessies/schetsontwerpen. Het verslag van deze avond staat samen met de eerste impressies op deze website.
 • Bijeenkomst klankbordgroep Hogestraat, 19 april 2016, 19.00 uur, Vergaderzaal De Waai, gemeentehuis Druten. Gezamenlijk vaststellen uitgangspunten. Het verslag staat op deze website.
 • Bijeenkomst klankbordgroep Hogestraat, 18 mei 2016, 19.00 uur, Vergaderzaal De Waai, gemeentehuis Druten. Nota van uitgangspunten bespreken en vaststellen.
 • Bijeenkomst klankbordgroep Hogestraat, 13 juli 2016, 19.00 uur, vergaderzaal De Kolk, gemeentehuis Druten. Schetsen samen met bureau Kragten.
 • Bijeenkomst klankbordgroep Hogestraat, 27 september 2016, 19.00 uur, vergaderzaal De Kolk, gemeentehuis Druten. Voorontwerp bespreken.
 • Voorleggen voorlopig ontwerp aan het college van B&W, november 2016.
 • Informeren gemeenteraad, december 2016.
 • Bijeenkomst klankbordgroep Hogestraat, 10 januari 2017
 • Inloopavond Hogestraat, presentatie voorlopig ontwerp aan geïnteresseerden, 1 februari 2017
 • Bijeenkomst klankbordgroep, bespreken ingekomen reacties, 21 februari 2017
 • Voorleggen voorlopig ontwerp aan het college, maart 2017.
 • Voorleggen voorlopig ontwerp aan de gemeenteraad, april 2017.
 • Bezoeken ondernemers Hogestraat met enquete over laden en lossen en fietsparkeren, juni 2017
 • Bijeenkomt klankbordgroep Hogestraat, 11 juli 2017
 • Definitief ontwerp en een kostenraming maken
 • Bijeenkomst klankbordgroep Hogestraat, 21 september 2017
 • Definitief ontwerp en een kostenraming maken
 • Presentatie definitief ontwerp aan belangstellenden tijdens inloopavond op 15 november a.s. van 17.00 tot 19.00 uur.
 • Maken bestektekeningen, technisch uitwerken plannen en aanbesteding
 • Keuze aannemer (half april)
 • Informatiebijeenkomst ondernemers Hogestraat (18 april 2018, 18.00 uur, Café de Gouden Leeuw)
 • Informatiebijeenkomst bewoners Hogestraat en iedereen die geinteresseerd is ( 18 april 2018, 20.00 uur, Café de Gouden Leeuw)

Pagina opties