Samen werken aan aanpak Hogestraat

Afbeelding Hogestraat

De Hogestraat is er voor u. Daarom vragen wij u om mee te denken en uw ideeën en visie kenbaar te maken. Dat kan tijdens de informatieavonden die wij organiseren, maar ook door uw ideeën te delen met een lid van de klankbordgroep. Wie er in de klankbordgroep zitten, leest u bij ''Klankbordgroep Hogestraat'.

Pagina opties