Huisnummer aanvragen of veranderen

 • Samenvatting

  Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor een duidelijke adressering van gebouwen. Het college stelt nieuwe huisnummers vast of wijzigt ze als dat nodig is voor een betere vindbaarheid of als er een wijziging is opgetreden in bijvoorbeeld de loop van de straat. De gemeente stelt een aantal instanties (onder andere hulpdiensten en nutsbedrijven) op de hoogte van deze vaststellingen en wijzigingen.
   

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw huisnummer bij de gemeente schriftelijk aanvragen.

 • Hoe lang duurt het?

  Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor een duidelijke adressering van gebouwen. Het college stelt nieuwe huisnummers vast of wijzigt ze als dat nodig is voor een betere vindbaarheid of als er een wijziging is opgetreden in bijvoorbeeld de loop van de straat. De gemeente stelt een aantal instanties (onder andere hulpdiensten en nutsbedrijven) op de hoogte van deze vaststellingen en wijzigingen.

  De nummers worden vastgesteld aan de hand van de aangevraagde bouwvergunning. De belanghebbende krijgen hiervan bericht.

  Als gevolg van splitsing, samenvoeging of verbouwing kunt u een extra huisnummer nodig hebben of kan een huisnummer komen te vervallen. U kunt dan een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bij deze aanvraag moet een situatietekening en een tekening van de indeling van het gebouw worden bijgevoegd.  

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u hier terecht:
  Gemeente Druten, Team informatievoorziening

  Of bel nummer: 140487 (zescijferig telefoonnummer)
   

Pagina opties