Huisvestingsvergunning

 • Samenvatting

  In de gemeente Druten is geen huisvestingsvergunning nodig.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt voor welke woningen een huisvestingsvergunning nodig is. Of u een vergunning krijgt, hangt af van bepaalde voorwaarden zoals:

  • Bepaalde groepen bewoners krijgen voorrang.
  • Uw inkomen mag niet boven een bepaalde grens komen.
  • De woning past bij uw gezinssituatie.
  • U bent economisch of maatschappelijk verbonden met de gemeente (of regio).

  Wilt u wonen op een kamer, woonwagen of woonschip? Dan hebt u geen huisvestingsvergunning nodig.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Wijst de gemeente uw aanvraag af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties