Rijbewijs

 • Samenvatting

  Een rijbewijs aanvragen of vernieuwen doet u bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Voor een rijbewijs moet u twee keer persoonlijk op afspraak  naar de publiekshal van de gemeente komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen.

  Afspraak maken

  Prijs rijbewijs

  • Rijbewijs € 38,00 (tarief 2017)
  • Eigen verklaring (t.b.v. keuringen) € 32,80 (tarief 2017)
  • Toeslag spoedprocedure € 34,10 (tarief 2017)

  Spoedaanvraag

  Heeft u uw rijbewijs snel nodig, dan kunt u een spoedaanvraag doen. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, kan het document de volgende werkdag worden geleverd.

  Medische keuring en Eigen verklaring

  Voor uw eerste rijbewijs, behalve voor een bromfiets, heeft u een verklaring van rijgeschiktheid nodig. Het CBR registreert deze verklaring. De verklaring is 1 jaar geldig. Ook als u uw rijbewijs verlengt kan het zijn dat u opnieuw medisch moet worden gekeurd.

  U heeft een medische keuring nodig als u:

  • 75 jaar of ouder bent én uw rijbewijs binnenkort verloopt
  • een medische beperking heeft
  • een rijbewijs voor een bus of vrachtwagen aanvraagt.

  Voor de keuring heeft u een Eigen verklaring nodig. U kunt een afspraak maken om deze verklaring te kopen in de publiekshal. Heeft u DigiD? Dan kunt u de verklaring ook kopen en invullen via Mijn CBR.

  Kunt u niet zelf naar de publiekshal komen? Dan kan iemand anders voor u de verklaring in de publiekshal kopen. Hiervoor hoeft u geen machtiging af te geven.

 • Meenemen

  • bij de aanvraag van uw eerste rijbewijs: een geldig legitimatiebewijs
  • bij vernieuwing: het rijbewijs dat u al heeft
  • een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen die gelden voor pasfoto's in rijbewijzen
  • contant geld of een pinpas om het rijbewijs te betalen
  • als je jonger dan 18 jaar bent, dien je in het bezit te zijn van een begeleiderspas. Deze kun je aanvragen via 2todrive.
 • Hoe werkt het?

  Eerste aanvraag

  Rijbewijs voor jongere onder 18 jaar

  Dan kunt u soms al eerder uw rijbewijs halen. Meer informatie vindt u bij 2toDrive.

  Vernieuwen / verlengen

  Geldigheid rijbewijs

  Een nieuw rijbewijs is 10 jaar geldig. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Rijbewijs voor vrachtwagen of bus: 5 jaar geldig.
  • U bent tussen de 65 en 70 jaar: rijbewijs geldig tot 75e verjaardag.
  • U bent ouder dan 70 jaar: rijbewijs 5 jaar geldig.
  • U bent medisch gekeurd vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking: Het rijbewijs geldt korter dan 10 jaar, omdat het CBR heeft bepaald dat u geschikt bent om te rijden voor bepaalde tijd.

  Medische keuring

  In bepaalde situaties moet u eerst medisch gekeurd worden voordat u uw rijbewijs kunt vernieuwen / verlengen:

  • Uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Daarna moet u elke 5 jaar gekeurd worden.
  • U wilt een nieuw rijbewijs voor vrachtwagen of bus (categorie C of D).
  • U hebt een lichamelijke of geestelijke beperking.

  Hebt u vóór uw rijexamen twijfels over uw medische geschiktheid? Stuur dan een formulier Eigen Verklaring in vóórdat u begint met rijlessen. Dit kan onnodige kosten voor de lessen voorkomen.

  Start uw medische keuring ruim voordat uw rijbewijs verloopt. Begint u niet op tijd? Dan kan het zijn dat uw rijbewijs verloopt terwijl u nog niet gekeurd bent. U mag dan (tijdelijk) niet rijden.

  Let op: Ook bij een geslachtswijziging moet een nieuw rijbewijs worden aangevraagd. Hoewel rijbewijzen niet het geslacht van de houder vermelden, wordt het geslacht wel geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Doordat het nieuwe geslacht zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP) niet meer gelijk is aan het (oude) geslacht in het Rijbewijzenregister, verliest het rijbewijs zijn geldigheid.

  Omwisselen

  Militair rijbewijs

  Een Nederlands militair rijbewijs kan worden omgewisseld voor een normaal Nederlands rijbewijs.

  Hebt u wel al een normaal rijbewijs, maar met minder categorieën dan uw militair rijbewijs? Dan kunnen de categorieën van uw militair rijbewijs (meestal C en D) ook worden omgewisseld.

  Bij de gemeente kunt u een aanvraag doen om uw militair rijbewijs om te wisselen.

  Buitenlands rijbewijs

  Met een buitenlands rijbewijs kunt u maar een bepaalde periode in Nederland blijven rijden. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben.

  U kunt daarom uw buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Of dit kan, hangt af van het land waar uw rijbewijs afgegeven is. Ook moet uw buitenlands rijbewijs nog geldig zijn.

  Bij de gemeente kunt u een aanvraag doen om uw buitenlands rijbewijs om te wisselen.

  Rijbewijs uit landen geschikt voor omwisselen

  Omwisselen kan alleen als uw rijbewijs uit een land komt dat genoemd wordt op de volgende lijsten:

  Medische keuring

  In bepaalde gevallen moet u eerst medisch gekeurd worden. Dit is in ieder geval zo als u een rijbewijs hebt dat niet uit een land van de EU/EVA komt.

  Moet u gekeurd worden? Vul dan eerst een Eigen verklaring in. U kunt deze kopen via Mijn CBR of bij de gemeente. U stuurt het formulier naar het CBR. Het CBR stuurt u een brief waarin staat of u geschikt bent om te rijden. Daarna kunt u uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

  Eigen verklaring

  Eigen verklaring personen jonger dan 75

  In de volgende gevallen hebt u een Eigen verklaring nodig:

  Eigen verklaring personen ouder dan 75

  • U hebt de Eigen verklaring altijd nodig als u ouder bent dan 75 jaar.
  • Bent u ouder dan 70 jaar en verloopt uw rijbewijs na uw 75e verjaardag? Dan hebt u ook de Eigen verklaring nodig.

  Eigen verklaring rijbewijs C of D

  Wilt u een rijbewijs in de categorie C of D? Dan hebt u altijd een Eigen verklaring nodig. Ook als u uw rijbewijs wilt verlengen.

 • Wat moet ik doen?

  Vervangen bij beschadiging

  Uw rijbewijs dat beschadigd of onleesbaar is, moet u laten vervangen. U vraagt dit persoonlijk aan bij de gemeente. U krijgt dan een rijbewijs dat geldig is tot dezelfde datum als uw oude rijbewijs of voor de volledige geldigheidsduur.

  Kwijt of gestolen

  Als u rijbewijs verloren of gestolen is, kunt u een melding van vermissing bij uw eigen gemeente doen. U hoeft niet meer eerst aangifte bij de politie te doen. In plaats daarvan stelt de gemeente een vermissingsverklaring op, daarin wordt vermeldt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neemt u daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten mee.

  Vermissing buitenland

  Raakt u uw rijbewijs in het buitenland kwijt dan geldt hiervoor dezelfde werkwijze. U kunt een nieuw document bij uw eigen gemeente in Nederland aanvragen, wel heeft u hiervoor de buitenlandse aangifte nodig.

  Let u erop om bij het maken van de afspraak door te geven dat het om een vermissing gaat.

  Sprake van een misdrijf

  Is er sprake van een misdrijf dan doet u uiteraard aangifte bij de politie hiervan. U kunt een afspraak maken via 0900-8844. Aangiftes kunt u ook via www.politie.nl doen.

  Eigen verklaring

  • De Eigen verklaring is een formulier met vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid.
  • Deze verklaring moet u invullen voordat u rijexamen gaat doen.
  • Ook in bepaalde andere situaties moet u de verklaring invullen, bijvoorbeeld bij het omwisselen van een buitenlands rijbewijs.
  • U kunt de Eigen verklaring kopen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Meestal vraagt de rijschool de Eigen verklaring voor u aan. Maar u kunt ook zelf een Eigen verklaring bij de gemeente halen.
 • Hoe lang duurt het?

  Vernieuwen / verlengen / vervangen bij beschadiging / kwijt of gestolen

  Meestal kunt u uw rijbewijs na 5 werkdagen afhalen bij de gemeente. Hebt u een spoedaanvraag gedaan? Dan kunt u het rijbewijs meestal al de volgende werkdag ophalen.

  Voorwaarden spoedaanvraag

  • Het gaat om een standaardaanvraag voor een Nederlands rijbewijs.
  • De aanvraag moet vóór 14.00 uur ingediend zijn.

  In de volgende situaties is een spoedaanvraag niet mogelijk:

  • Omwisselen militair rijbewijs
  • Omwisselen buitenlands rijbewijs
  • Aanvraag rijbewijs niet-ingezetene (zoals buitenlandse studenten of houders zonder vaste woon- of verblijfplaats).

  Omwisselen militair rijbewijs

  Na 6 tot 13 weken krijgt u schriftelijk bericht van het CBR. Dan kunt u een afspraak maken met de gemeente om het militair rijbewijs om te wisselen.

  Meestal kunt u uw rijbewijs na 5 werkdagen afhalen bij de gemeente.

  Omwisselen buitenlands rijbewijs

  • De gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
  • De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.

  Eigen verklaring

  Nadat het CBR uw Eigen verklaring heeft ontvangen, krijgt u zo snel mogelijk schriftelijk reactie. Het CBR doet er alles aan om binnen 4 weken te reageren.

 • Tips

  Aanvragen rijbewijs

  Soorten rijbewijs

  • motorrijbewijs (categorie A1, A2, A)
  • brommerrijbewijs (AM)
  • autorijbewijs (B)
  • rijbewijs auto met aanhanger (BE, B+)
  • vrachtwagenrijbewijs (C, C1, CE, C1E)
  • busrijbewijs (D, D1, D1E, DE)
  • trekkerrijbewijs (T)

  Net uw rijbewijs gehaald? Let op!

  Voor beginnende bestuurders gelden de eerste 5 jaar strenge regels.

  Meer informatie is verkrijgbaar via Rijbewijs.nl.

  Jonger dan 18 jaar

  Net uw rijbewijs gehaald? Let op!

  Was u 17 toen u uw autorijbewijs haalde? Dan zijn er de eerste 7 jaar strenge regels. Bij het CBR vindt u meer informatie over het beginnersrijbewijs.

  Hebt u voordat u uw autorijbewijs haalde ook op een brommer gereden? Dan tellen zware overtredingen op de brommer ook mee voor het beginnersrijbewijs.

  Militair rijbewijs

  Gaat het bij de omwisseling om een categorie-uitbreiding? Dan moet u de volgende documenten meenemen:

  • het eerder afgegeven rijbewijs;
  • een pasfoto;
  • een verklaring van rijvaardigheid voor elke categorie waarop de aanvraag betrekking heeft en waarvoor het eerder afgegeven rijbewijs niet geldig is. Deze verklaring mag niet langer dan zes maanden voor de aanvraag zijn afgegeven. Bovendien moet de verklaring aan het militair rijbewijs vastzitten;
  • een verklaring van geschiktheid voor elke categorie waarop de aanvraag betrekking heeft en waarvoor het eerder afgegeven rijbewijs geldig is. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

  Buitenlands rijbewijs

  Rijden met een buitenlands rijbewijs

  Met een geldig buitenlands rijbewijs mag u een bepaalde tijd in Nederland blijven rijden. Dit hangt af van het land waar uw rijbewijs is afgegeven.

  Hebt u een rijbewijs uit een van de landen van de EU of EVA? Dan kunt u nog tot 10 jaar na afgifte van het rijbewijs ermee blijven rijden in Nederland. Voor een rijbewijs dat is afgegeven op of na 19 januari 2013 is dit zelfs 15 jaar. Is uw rijbewijs al ouder dan 9 jaar? Dan mag u er nog 2 jaar mee blijven rijden in Nederland. De 2 jaar gaan in op de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente.

  Hebt u een rijbewijs uit een land buiten de EU/EVA of uit de voormalige Nederlandse Antillen? Dan kunt u hiermee nog maximaal 185 dagen blijven rijden. De periode gaat in op de datum dat u zich inschrijft in een Nederlandse gemeente. In deze periode moet u een Nederlands rijbewijs aanvragen.

  Kijk voor meer informatie hierover bij de RDW.

  Eigen verklaring

  Hebt u vóór uw rijexamen twijfels of vragen over uw medische geschiktheid? Dan stuurt u een Eigen verklaring in vóórdat u begint met rijlessen. Dit kan onnodige kosten voor de lessen voorkomen.

  Start uw medische keuring ruim vóórdat uw rijbewijs verloopt. Begint u niet op tijd? Dan kan het zijn dat uw rijbewijs verloopt terwijl u nog niet gekeurd bent. U mag dan (tijdelijk) niet rijden.

Pagina opties