Verhuizing doorgeven

 • Samenvatting

  Verhuist u naar of binnen de gemeente Druten? Meld dit dan bij de gemeente. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

  • Uw verhuizing geeft u door aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
  • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het doorgeven van een verhuizing.
  • Gaat u bij iemand inwonen? Dan is daar toestemming voor nodig. Laat de bewoner van het adres een 'verklaring van inwoning' invullen.

  Online verhuizing doorgeven

  De snelste manier om uw verhuizing door te geven is online met DigiD. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt de adreswijziging kan doorgeven.

  Online verhuizing doorgeven met DigiD

  Let op! Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de bewoner van het adres waar u gaat wonen. Dit kan online op twee manieren:

  1.  De persoon bij wie u gaat inwonen kan met het inloggen met zijn of haar DigiD de toestemming verlenen. In dat geval moet u het gezamenlijk online doorgeven.
  2. U voegt een ingevulde 'verklaring van inwoning' en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) tijdens het online doorgeven van uw verhuizing toe.

  Persoonlijk verhuizing doorgeven

  U kunt op afspraak aan de balie uw verhuizing doorgeven. Neemt u wel een geldig legitimatiebewijs mee. Gaat u bij iemand inwonen, dan moet u bij de aangifte een 'verklaring van inwoning' meenemen en een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner. In geval van twijfel kan een huurovereenkomst of koopakte gevraagd worden.

  Afspraak maken

  Verhuis je naar een andere gemeente?

  Geef je verhuizing door aan de gemeente waar je naartoe verhuist. Je hoeft je niet uit te schrijven bij de gemeente Druten. Dat regelen wij voor jou.

 • Meenemen

  Online doorgeven

  • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u die aan via DigiD.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Schriftelijk doorgeven

  • het verhuisformulier van de gemeente
  • uw handtekening op het formulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

  Gaat u bij iemand inwonen? Dan is daar toestemming voor nodig. Laat de bewoner van het adres een 'verklaring van inwoning' invullen.

 • Hoe werkt het?

  Wat moet u weten?

  • Geef uw verhuizing op tijd door. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen om vervelende verrassingen te voorkomen.
  • Geeft u uw verhuizing vier weken en niet later dan vier dagen na uw verhuizing aan ons door, dan is de verhuisdatum de datum van de adreswijziging. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door, dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van uw adreswijziging.

  Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.
  • Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:
  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek persoonlijk aan de balie van de gemeente Druten doorgeven. U doet dan aangifte van emigratie.

 • Wat moet ik doen?

  Let op! De gemeente Druten kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.
  Meer informatie vindt u op de pagina bestuurlijke boete BRP.

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

  U heeft de mogelijkheid om geheimhouding van uw adresgegevens aan te vragen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de Gemeentewinkel, bereikbaar via het zescijferige telefoonnummer 140487.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

 • Download

Pagina opties