Pagina opties

Groter
A A

Bijzondere bijstand

 • Samenvatting

  Heeft u een laag inkomen en onverwacht hoge kosten. Bent u niet in staat om deze kosten niet (helemaal) zelf te betalen uit uw inkomen of uw vermogen? Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.

 • Wat moet ik doen?

  Soms zijn er bijzondere omstandigheden in uw leven waardoor u extra kosten moet maken, zoals kosten voor een advocaat, kosten door ziekte en kosten voor de woning. Het moet gaan om kosten die u niet zelf kan betalen of niet worden vergoed door een andere instelling. Het gaat om kosten die niet langer dan drie maanden geleden zijn gemaakt of die nog gemaakt moeten worden.

  Iedereen met een inkomen rond de bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

  Aanvragen

  • Vul het formulier volledig in en lever het in bij de gemeente, samen met de gevraagde bewijsstukken. Vergeet niet een handtekening te zetten.
  • U ontvangt een brief van de gemeente waarin staat of u wel of geen bijzondere bijstand krijgt.

  Bijzondere bijstand aanvragen (pdf-formulier)

 • Extra informatie

  Wie kunnen bijzondere bijstand aanvragen:

  • Personen van 18, 19 en 20 jaar waarvan de ouders de gevraagde kosten niet kunnen betalen.
  • Personen van 21 jaar en ouder.
  • Personen die ingeschreven staan in de gemeente Druten.
  • Nederlanders of daarmee gelijkgesteld.
  • Personen die niet zijn ontnomen van hun vrijheid.

  Waar wordt de aanvraag op beoordeeld:

  • Gaat het om bijzondere kosten die niet betaald kunnen worden uit het inkomen.
  • Zijn de kosten echt gemaakt of gaat u ze echt maken.
  • Kunt u de kosten zelf betalen.
  • Is er een andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw zorgverzekeraar.

  Deel van de kosten zelf betalen:

  Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Er wordt ook gekeken naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

  Vanuit uw inkomen moet u reserveren voor onvoorziene uitgaven. Bijvoorbeeld voor de vervanging van een wasmachine, koelkast of meubels. Voor deze kosten bestaat er in principe geen recht op bijzondere bijstand. U kunt hiervoor wel een lening aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank.

 • Tips

  Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken? Dan kunt u dit in één keer aanvragen. Hiervoor moet u wel maandelijks een overzicht van kosten sturen naar uw consulent. Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage CAK of persoonsalarmering. Hou er rekening mee dat kosten die langer dan drie maanden geleden zijn gemaakt, niet meer worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand.

  Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

 • Contact

  Voor informatie kunt u terecht bij een van de zorgconsulenten van het Sociaal Team. Wij zijn telefonisch bereikbaar via het (zescijferige) telefoonnummer 14 0487 op de volgende tijden: maandag van 08:30 uur tot 19:00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 08:30 uur tot 12:30 uur. Tevens kunt u ook mailen naar sociaalteam@druten.nl.

  Postadres

  Gemeente Druten, t.a.v. Sociaal Team
  Postbus 1
  6650 AA Druten