Pagina opties

Groter

Briefadres

 • Samenvatting

  Als u geen vast woonadres hebt, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen, bijvoorbeeld een adres van een familielid, vriend of kennis. De bewoner van dit adres geeft hiervoor schriftelijk toestemming. Ook zorgt hij of zij ervoor dat uw post bij u persoonlijk terechtkomt. Daarom kan een postbus geen briefadres zijn.

  U komt voor een briefadres in aanmerking als u:

  • dakloos of thuisloos bent
  • een korte tijd geen woonadres hebt, omdat u op uw oude adres al weg bent maar nog niet op het nieuwe adres terecht kunt
  • in een instelling verblijft
  • korter dan acht maanden in het buitenland verblijft
  • op een schip vaart of een ander reizend beroep hebt

  Op afspraak

  De Gemeentewinkel werkt volledig op afspraak. Wij helpen u op de afgesproken tijd. Geen wachttijd en snelle dienstverlening. Ideaal voor u en voor ons!

  Afspraak maken

 • Wat moet ik doen?

  Een briefadres moet u aanvragen bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

  Aanvragen

  1. Vul de 'aangifte briefadres', 'verklaring inschrijving briefadres' en 'vragenlijst briefadres' in. Deze documenten kunt u vinden onder het kopje 'download'. Let op: zowel de hoofdbewoner als de aanvrager moeten tekenen. Voeg ook een kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager en hoofdbewoner toe.
  2. Maak een afspraak en ga naar het gemeentehuis. U moet meenemen:
  • de 'aangifte briefadres', 'verklaring inschrijving briefadres' en de 'vragenlijst briefadres'. Allemaal ingevuld en ondertekend.
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (degene die het briefadres geeft)
  • alle gevraagde bewijsstukken. Welke stukken in uw geval nodig zijn, kunt u zien op de formulieren

 • Extra informatie

  Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

  De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • brieven
  • belastingformulieren
  • een stempas
  • een dagvaarding

  Wie kan een briefadres aanvragen

  • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft)
  • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

  Briefadres aanvragen voor een ander

  • Een partner(getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner
  • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

  Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor iemand anders:

  • Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
  • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.
 • Download