Pagina opties

Groter

Drank- en horecavergunning

 • Samenvatting

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld:

  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • cafetaria en snackbar

  U hebt een drank en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt via een slijterij.

  Aanvraagformulier drank- en horecavergunning (PDF)

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Bij het doorlopen van het vergunningstraject wordt ook een Bibob-check gedaan. Wilt u meer weten over Bibob?

  www.ondernemersplein.nl

  U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld:

  • levensmiddelenbedrijven
  • supermarkten

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij het aanvragen van een evenementenvergunning.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Wat kost het?

  Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden, de zogenoemde leges voor 2020.

  • Drank en Horecavergunning voor een commerciële inrichting: € 475,00
  • Drank en Horecavergunning voor een para-commerciële inrichting: € 315,00
  • Tijdelijke ontheffing om zwak-alcoholische drank tijdens een evenement te mogen schenken: € 50
  • Wijzigen of toevoegen van een leidinggevende aan uw Drank en Horecavergunning: € 70,00 
 • Wat heb ik nodig?

  • Volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier (model A of B) inclusief de verklaring(en) van de leidinggevende.
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van leidinggevende(n) en/of bestuurders/ondernemers.
  • Kopie uitreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  • Arbeidsovereenkomst(en) voor zover in loondienst.
  • Huur-, of pachtovereenkomst of eigendomsbewijs van het pand.
  • Een plattegrond van het horecabedrijf inclusief terras.
  • Informatie over de luchtververssingscapaciteit van de mechanische ventilatie van de inrichting.
  • Kopie van het bestuursreglement (alleen voor paracommerciele instellingen).
  • Lijst met barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd (alleen voor paracommerciele instellingen).

  De gemeente kan om extra stukken vragen.

 • Extra informatie

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Schriftelijk aanvragen