Pagina opties

Groter
A A

Duurzaamheidslening

 • Samenvatting

  Particuliere woningeigenaren in de gemeente Druten kunnen een duurzaamheidslening aanvragen om hiermee energiebesparende en duurzame maatregelen in de eigen woning te financieren. U moet een duurzaamheidslening aanvragen voordat de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen. Voor uw aanvraag heeft u offertes nodig.

  De gemeenteraad heeft vanaf 2014 budget beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidslening. Particuliere woningeigenaren in de gemeente Druten konden deze lening aanvragen om energiebesparende en duurzame maatregelen in/aan de eigen woning te financieren. Dat bleek een succes.

  Online duurzaamheidslening aanvragen (met digid)

  De lening

  • Voor de duurzaamheidslening komen alle ‘werkelijke kosten’ voor de duurzaamheidsmaatregelen in aanmerking, met een minimaal bedrag van € 2.500,- en maximaal bedrag van € 15.000,-.
  • Leningen tot een bedrag van € 7.500,- hebben een looptijd van 10 jaar. Leningen met bedragen van EUR 7.500,- tot EUR 15.000,- hebben een looptijd van 15 jaar.
  • Vanwege nieuwe fiscale regels voor leningen moet elke lening vanaf het begin worden afgelost. Vervroegd aflossen is altijd boetevrij toegestaan.
  • De rente die u over de duurzaamheidslening betaalt, is in principe gewoon aftrekbaar van de belasting onder de noemer woningverbetering. Vraag dit echter altijd even na bij uw financieel adviseur. Het kan namelijk zijn dat deze regel in uw situatie afwijkt. Van het SVn ontvangt u jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van uw lening en de betaalde rente over het afgelopen jaar. Deze gegevens kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.
  • De SVn hanteert de NHG-toetsingscriteria alleen om objectief vast te kunnen stellen wat de financiële draagkracht is van de betrokken aanvrager. Bij de duurzaamheidslening is er geen sprake van NHG-garantie.

  De financiën

  Voor het financiële gedeelte van de duurzaamheidslening heeft de gemeente Druten afspraken met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Het SVn verzorgt de lening namens de gemeente. U hoeft dus niet naar een bank. U kunt deze regeling combineren met subsidies. Het bedrag dat u aan subsidie krijgt, hoeft u niet meer te lenen.
  De duurzaamheidsleningen zijn ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De gemeente doet een eerste technisch-inhoudelijke toets van de aanvraag. Als u voldoet aan de bepalingen van de verordening, ontvangt u een voorlopige toewijzingsbrief met aanvraagformulier voor de SVn. SVn doet de financiële toets en verstrekt daarna uw lening. Bij de duurzaamheidslening doen wij in alle gevallen een krediettoets.
  De gemeente Druten bepaalt in samenspraak met het SVn of u in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening. De gemeente Druten wijst u de lening toe maar dit is onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn die vlak daarna volgt.

  Persoonlijk advies

  Bij Loket Duurzaam Wonen Plus kunt u terecht voor gratis en onafhankelijk informatie en een persoonlijk advies over energiebesparende maatregelen, het zelf opwekken van energie en het verduurzamen van uw woon- en leefomgeving. De adviseurs kunnen u informeren en helpen bij de verschillende financieringsmogelijkheden en het aanvragen van subsidies. Loket Duurzaam Wonen Plus bevindt zich in de gemeentewinkel en is elke maandagochtend geopend.  Op andere momenten kunt u in een van de andere deelnemende gemeenten terecht.

  Website Duurzaam Wonen Plus

 • Wat moet ik doen?

  Het stappenplan

  • Vul het formulier Duurzaamheidslening aanvragen digitaal in.
  • Controleer of u een vergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel en vraag deze dan eerst aan via www.omgevingsloket.nl.
  • Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de kosten en kunt u bepalen hoeveel u moet lenen.
  • De duurzaamheidsleningen zijn ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De gemeente doet een eerste technisch-inhoudelijke toets van de aanvraag. Als u voldoet aan de bepalingen van de verordening, ontvangt u een voorlopige toewijzingsbrief met aanvraagformulier voor de SVn. SVn doet de financiële toets en verstrekt daarna uw lening. Bij de duurzaamheidslening doen wij in alle gevallen een krediettoets.
  • Vul het aanvraagformulier van het SVn in en stuur het op naar SVn. Complete aanvragen worden door het SVn financieel beoordeeld.
  • Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Dit laat SVn u per brief weten.
  • Bij een positief financieel advies ontvangt u van SVn een offerte voor de duurzaamheidslening.
  • Onderteken de offerte en stuur deze terug naar SVn.
  • Na deze stappen laat u de maatregelen uitvoeren.
  • U stuurt de originele onbetaalde rekeningen naar de gemeente. De gemeente zorgt er via SVn voor dat deze rekeningen vanuit uw duurzaamheidslening (bouwkrediet) worden betaald.
  • Zodra de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit bij de gemeente. U ontvangt binnen twee maanden een brief van SVn met een overzicht van de totale lening.
  • Daarna ontvangt u jaarlijks een overzicht van uw krediet en betaalde rente. Dit kunt u ook gebruiken bij het invullen van uw belastingformulier (de betaalde rente is aftrekbaar).

  Meesturen

  1. Offertes voor te treffen duurzaamheidsmaatregelen voorzien van technische specificatie en planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
  2. Een ingevuld ‘Startformulier Duurzaamheidslening gemeente Druten’.
  3. Als uw aanvraag door de gemeente is goedgekeurd krijgt u een formulier waarmee u een offerte aan kan vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hiervoor zijn aanvullende gegevens nodig met betrekking tot uw bruto jaarinkomen, uw loonstrookje, uw woonlasten en overige verplichtingen (zoals eventuele alimentatie, verplichting alsmede maandlasten op uw lopende leningen).
  4. Ook moet u een geldig legitimatiebewijs overleggen.

  Declareren

  In de overeenkomst die u afsluit met de SVn staat beschreven hoe u kunt declareren. U kunt op het declaratieformulier zelf aangeven aan wie er uitbetaald moet worden. Dit kan rechtstreeks naar de uitvoerder of naar uw eigen rekening.

 • Extra informatie

  Krediettoets

  In alle gevallen vindt er een BKR-toets plaats. Bij de duurzaamheidsleningen vindt er in alle gevallen een krediettoets plaats met dien verstande dat er over de eerste € 6.500,-, conform werkwijze NHG, een beperkte krediettoets plaatsvindt (bij de inkomenstoets wordt dit deel van de financiering buiten beschouwing gelaten).

  Aflossing en betaling van de maandtermijn

  Het betreft een annuïteitenlening. Het aflossingsbedrag bestaat uit een rentecomponent en een aflossingscomponent. De aflossingscomponent zal gedurende de looptijd van de lening groter worden, terwijl de rentecomponent kleiner wordt. De bedragen die u maandelijks betaalt blijven hierdoor gelijk. Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet in maandelijkse termijnen worden voldaan, steeds per het einde van elke maand. De maandelijkse betalingen worden per 31 december van ieder jaar met de restschuld verrekend. Vervroegde aflossing (geheel of gedeeltelijk) is te allen tijde boetevrij toegestaan. Bij verkoop van uw woning wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost.