Pagina opties

Groter

Duurzaamheidslening

 • Samenvatting

  Particuliere woningeigenaren in de gemeente Druten kunnen een duurzaamheidslening aanvragen om hiermee energiebesparende en duurzame maatregelen in de eigen woning te financieren. U moet een duurzaamheidslening aanvragen voordat de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen. Voor uw aanvraag heeft u offertes nodig.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een duurzaamheidslening aan bij de gemeente Druten. U moet een duurzaamheidslening aanvragen voordat de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen. Voor uw aanvraag heeft u offertes nodig. U kunt de duurzaamheidslening digitaal aanvragen.

  1. Controleer voor een bestaande woning of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel en vraag deze dan eerst aan via www.omgevingsloket.nl. U kunt hiervoor ook terecht bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
  2. Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de kosten en kunt u bepalen hoeveel u moet lenen.
  3. Vul het digitale formulier in: 

  Online duurzaamheidslening aanvragen (met digiD)

  1. Nadat u het formulier heeft ingevuld krijgt u van de gemeente een voorlopige toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u de duurzaamheidslening aanvragen bij de SVn. Als de gemeente uw aanvraag afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.
  2. Upload de toewijzingsbrief op de website van de SVn.
  3. Volg de status van uw vordering via de website van de SVn.

  Declareren

  In de overeenkomst die u afsluit met de SVn staat beschreven hoe u kunt declareren. U kunt op het declaratieformulier zelf aangeven aan wie er uitbetaald moet worden. Dit kan rechtstreeks naar de uitvoerder of naar uw eigen rekening.

 • Wat kost het?

  • Voor de duurzaamheidslening komen alle ‘werkelijke kosten’ voor de duurzaamheidsmaatregelen in aanmerking, met een minimaal bedrag van € 2.500,- en maximaal bedrag van € 15.000,-.
  • Leningen tot een bedrag van € 7.500,- hebben een looptijd van 10 jaar. Leningen met bedragen van EUR 7.500,- tot EUR 15.000,- hebben een looptijd van 15 jaar.
  • Vanwege nieuwe fiscale regels voor leningen moet elke lening vanaf het begin worden afgelost. Vervroegd aflossen is altijd boetevrij toegestaan.
  • De rente die u over de duurzaamheidslening betaalt, is in principe gewoon aftrekbaar van de belasting onder de noemer woningverbetering. Vraag dit echter altijd even na bij uw financieel adviseur. Het kan namelijk zijn dat deze regel in uw situatie afwijkt. Van het SVn ontvangt u jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van uw lening en de betaalde rente over het afgelopen jaar. Deze gegevens kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.
  • De SVn hanteert de NHG-toetsingscriteria alleen om objectief vast te kunnen stellen wat de financiële draagkracht is van de betrokken aanvrager. Bij de duurzaamheidslening is er geen sprake van NHG-garantie.
 • Hoe lang duurt het?

  Voor het financiële gedeelte van de duurzaamheidslening heeft de gemeente Druten afspraken met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Het SVn verzorgt de lening namens de gemeente. U hoeft dus niet naar een bank. U kunt deze regeling combineren met subsidies. Het bedrag dat u aan subsidie krijgt, hoeft u niet meer te lenen.


  De gemeente Druten bepaalt in samenspraak met het SVn of u in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening. De gemeente doet een eerste technisch-inhoudelijke toets van de aanvraag. Als u voldoet aan de bepalingen van de verordening, ontvangt u een voorlopige toewijzingsbrief met aanvraagformulier voor de SVn. De SVn doet de financiële toets en verstrekt daarna uw lening. Bij de duurzaamheidslening doen wij in alle gevallen een financiële krediettoets. 


  In de overeenkomst die u afsluit met de SVn staat beschreven hoe u kunt declareren. U kunt op het declaratieformulier zelf aangeven aan wie er uitbetaald moet worden. Dit kan rechtstreeks naar de uitvoerder of naar uw eigen rekening.

 • Wat heb ik nodig?

  1. Voor huiseigenaren met een bestaande woning:
   • Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel en vraag deze dan eerst aan via www.omgevingsloket.nl
   • Offertes voor te treffen duurzaamheidsmaatregelen voorzien van technische specificatie en planning van de uitvoering van de werkzaamheden. 
  2. Voor kopers van een nieuwbouwwoning:
   • kopie koopovereenkomst
   • kopie opdrachtverstrekking die leidt tot een woning met een hogere epc dan 0,4
   • berekening door adviesbureau dat de epc van de woning hoger is dan 0,4
   • kopie van offerte(s) van de te treffen duurzame maatregelen
   • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen.
  3. Een ingevuld ‘Aanvraagformulier Duurzaamheidslening gemeente Druten’.
  4. Als uw aanvraag door de gemeente is goedgekeurd krijgt u een formulier waarmee u een offerte aan kan vragen bij het SVn. Hiervoor zijn aanvullende gegevens nodig met betrekking tot uw bruto jaarinkomen, uw loonstrookje, uw woonlasten en overige verplichtingen (zoals eventuele alimentatie, verplichting alsmede maandlasten op uw lopende leningen).
 • Extra informatie

  De duurzaamheidslening is bedoeld voor particuliere eigenaren van bestaande woningen in de gemeente Druten, bestemd voor permanente bewoning en voor kopers van nieuwe woningen. De duurzaamheidslening is bestemd voor de financiering van een beperkt aantal duurzaamheidsmaatregelen en de bijkomende kosten voor de lening zelf. Alleen natuurlijke personen die eigenaar-bewoner zijn van een bestaande woning kunnen een duurzaamheidslening aanvragen. Dus huurders, woningcorporaties of bedrijven kunnen geen gebruik maken van deze lening.

  De volgende door de gemeente vastgestelde duurzaamheidsmaatregelen komen in aanmerking voor een duurzaamheidslening. Niet alle duurzaamheidsmaatregelen zijn zelf uit te voeren. Bij het aanbrengen van dakisolatie en vloerisolatie is het denkbaar dat u dit zelf doet. Deze maatregelen moeten natuurlijk wel aan de technische specificaties voldoen, dat moet ook blijken uit de offerte en de latere nota.

  De lening kunt u niet aanvragen voor het realiseren van een aanbouw aan een bestaande woning. U kunt de lening uitsluitend gebruiken voor energiebesparende en duurzame maatregelen. U kunt bijvoorbeeld wel een lening aanvragen voor het isoleren van de aanbouw.

 • Contact

  Bij Loket Duurzaam Wonen Plus kunt u terecht voor gratis en onafhankelijk informatie en advies over energiebesparende maatregelen, het zelf opwekken van energie en het verduurzamen van uw woon- en leefomgeving. De adviseurs kunnen u informeren en helpen bij de verschillende financieringsmogelijkheden en het aanvragen van subsidies. Loket Duurzaam Wonen Plus bevindt zich in de gemeentewinkel en is elke maandagochtend geopend.  Op andere momenten kunt u in een van de andere deelnemende gemeenten terecht.

  Website Duurzaam Wonen Plus